Reinout W. Wiers, Ph.D.

Expertise

Reinout Wiers studeerde psychologie aan de Universiteit van Amsterdam (UvA) en promoveerde aan dezelfde universiteit (beide cum laude) in 1998 op het proefschrift ‘Bad Expectations? Cognitive and neuropsychological indicators of enhanced risk for alcoholism.’ Van 1998 tot 2008 was hij verbonden aan de Universiteit Maastricht, van 2006 tot 2008 bijzonder hoogleraar experimenteel psychologisch onderzoek naar verslavingsgedrag bij jongeren. Sinds 2008 is hij hoogleraar ontwikkelingspsychopathologie aan de UvA, waar hij sinds 2014 ook benoemd werd tot faculteitshoogleraar. Wiers deed baanbrekend onderzoek naar het meten van relatief automatische processen bij verslavingen, onderzoek waarvoor hij in 2002 de N.W.O. VIDI subsidie ontving. Vervolgens ontwikkelde hij met zijn groep nieuwe methodes om deze processen direct te beïnvloeden, waarvoor hij en in 2008 de N.W.O. VICI subsidie ontving. Inmiddels heeft deze lijn van onderzoek geresulteerd in gerepliceerde verbeterde behandeluitkomsten, wanneer deze nieuwe trainingen toegevoegd worden aan bestaande behandelingen.

Inspiratie en missie

Van origine was Reinout Wiers geïnteresseerd in empirisch onderzoek naar de lichaam-geest relatie. Vanaf zijn promotie heeft hij dit toegespitst op verslaving. Hoe kan het dat mensen zich bewust zijn van negatieve lange termijn consequenties van middelengebruik en lukt het een deel toch niet om gebruik te stoppen of te matigen? Nadat zijn onderzoek zich meer op klinische toepassingen ging richten, heeft hij zich ook gespecialiseerd in cognitieve gedragstherapie. Zijn uiteindelijke missie is om nieuwe inzichten uit de psychologie en neurowetenschappen aan te wenden om verslavingsgedrag te beïnvloeden.   

Bezig met

Ontwikkelen, optimaliseren en implementeren van nieuwe behandelingen die zich richten op relatief automatische processen bij diverse verslavingen. Onderzoeken van herseneffecten van problematisch middelengebruik en van de effecten van interventies op de relevante hersenprocessen. In samenwerking met Trimbos, vooral met vertaling van wetenschappelijke bevindingen naar alcohol-interventies.

Links

Publicaties van Reinout Wiers
Onderzoeksgroep & trainingen