Fellows

Structureler samenwerken met top-academici en bijdragen aan meer expertise en zichtbaarheid op de kernthema’s. Dat is het doel van de fellow contracten die het Trimbos-instituut heeft gesloten met drie hoogleraren: Reinout Wiers, Richard Oude Voshaar en David Wetter.
Richard Oude Voshaar

Richard Oude Voshaar

Richard Oude Voshaar is hoogleraar ouderenpsychiatrie aan de Rijksuniversiteit Groningen en werkt tegelijkertijd als psychiater in de praktijk. Met Oude Voshaar gaan we samenwerken om middelengebruik bij ouderen en ouderenpsychiatrie verder op de kaart te zetten.
Zijn kennis en internationale netwerk op het gebied van depressie bij ouderen en op behandeling van meest voorkomende stoornissen bij ouderen zijn daarbij van grote waarde.

Profiel


David Wetter

David Wetter

David Wetter, hoogleraar Psychologie aan de Rice University in Houston, is een expert op het gebied van Stoppen met roken interventies voor wat vaak ‘moeilijke doelgroepen’ worden genoemd: mensen met wat lagere opleiding of inkomens in achterstandswijken of - posities. Dat zijn de groepen die we ook in Nederland graag meer bereiken voor Stoppen met roken interventies. Daarnaast zullen we met Wetter samenwerken aan meer internationaal onderzoek naar determinanten van tabaksgebruik en beleidsmaatregelen die bijdragen aan tabaksontmoediging.

Profiel


Reinout Wiers

Reinout Wiers

Reinout Wiers, hoogleraar Ontwikkelingspsychopathologie aan de Universiteit van Amsterdam, is bekend vanwege zijn uitstekende theoretische werk en toepassingen daarvan rondom verslaving, voor zowel jeugd als volwassenen. Zijn kennis over omgang met verslavingen, angsten en gerelateerde problemen, waarbij hij de nieuwste psychologische en neurowetenschappelijke inzichten koppelt aan praktische tips om met verleidingen om te gaan, sluiten goed aan bij waar we bij het Trimbos-instituut mee bezig zijn. Wiers zal bij het Trimbos-instituut vooral bijdragen aan de kenniscyclus en visie op het thema alcoholgebruik.

Profiel