Hulpaanbod getoetst door professionals

Het Trimbos-instituut ontwikkelde samen met ggz-instellingen in opdracht van het ministerie van VWS een Onlinehulpstempel. Het stempel biedt consumenten en hulpverleners duidelijkheid over de kwaliteit van online hulpprogramma’s op het gebied van geestelijke gezondheid. Het beoordeelt of het online hulpaanbod voldoet aan technische en zorginhoudelijke standaarden. Meer informatie: www.onlinehulpstempel.nl