Kwaliteitsstandaarden

Doelmatige, transparante en kwalitatief goede zorg

Het verbeteren van de kwaliteit, de doelmatigheid en de transparantie van de geleverde zorg is een centraal uitgangspunt van beleid. Essentieel hierbij is dat de patiënt centraal staat in de behandeling. Het Trimbos-instituut levert hieraan een belangrijke bijdrage.
  • Al meer dan 10 jaar ontwikkelt, implementeert en onderzoekt het Trimbos-instituut kwaliteitsstandaarden die de zorg verbeteren, zoals: evidence-based richtlijnen, zorgstandaarden, zorgpaden, protocollen, digitale keuzeondersteuning en training. Doelgroepen zijn patiënten en hun omgeving, hulpverleners, beleidsmakers en financiers.
  • Implementatie gebeurt met diverse implementatiestrategieën, waaronder de Doorbraakmethode en de Triple Aim methodiek.
  • In implementatie onderzoek wordt de impact van zorgvernieuwing op het handelen van hulpverleners, het welzijn van patiënten en de organisatie van de zorg geëvalueerd.
  • Bij de ontwikkeling wordt uitgegaan van een levende feedbackloop zodat gemonitord kan worden of de geleverde zorg:
  1. acceptabel is vanuit het perspectief van patiënt en behandelaar;
  2. effectief is, want evidence-based;
  3. de gewenste uitkomsten realiseert (ROM);
  4. doelmatig is, zodat tijdig kan worden bijgestuurd.
  • Met het veld zijn diverse richtlijnen ontwikkeld voor de Jeugdzorg, Jeugd Gezondheidszorg, voor verpleegkundigen en voor de gespecialiseerde GGz (zie kader).
  • Het Trimbos-instituut ondersteunt het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGz.

Wilt u weten op welke wijze wij u kunnen ondersteunen? Neem dan contact met ons op. 

Deze website maakt gebruik van cookies. Wilt u meer informatie over cookies en welke worden opgeslagen? Lees de cookieverklaring. Niet meer tonen.