Ouderen trainingen

Werkt u in de ouderenzorg? Trimbos-instituut biedt diverse trainingen aan over: omgaan met dementie, onbegrepen gedrag, valpreventie en meer.

Ouderen trainingen

Hier vindt u een overzicht van onze trainingen voor professionals en hulpverleners die werken met ouderen. Deze trainingen kunt u zowel incompany als op open inschrijving volgen. Wilt u uw expertise vergroten op een ander onderwerp, bekijk dan het overzicht van ons aanbod.

Naar het trainingsoverzicht

HoNOS 65+

De Health of the Nation Outcome Scales 65+ (HoNOS 65+) vragenlijst geeft inzicht in het mentaal en sociaal functioneren van cliënten. Binnen de ouderenpsychiatrie is de HoNOS 65+ een veelgebruikt instrument in het kader van Routing Outcome Measurement (ROM).
lees verder

Leren over dementie | Online cursus

In de online cursus Leren over dementie leert u meer over omgaan met mensen met dementie. De cursus is ontwikkeld in samenwerking met leerlingen, helpenden en verzorgenden.
lees verder

Onbegrepen gedrag bij dementie in de thuissituatie | Training

Hoe kunt u als casemanagers dementie/dementieverpleegkundigen thuiswonende mensen met dementie zo goed mogelijk ondersteunen? Ook wanneer er sprake is van onbegrepen gedrag?
lees verder

Onbegrepen gedrag bij dementie in de thuissituatie | Voorlichting

Hoe kunt u mensen met dementie en hun mantelzorgers ondersteuning bieden, zodat zij zolang mogelijk thuis kunnen blijven wonen? Zeker wanneer er sprake is van onbegrepen gedrag, wordt deze ondersteuning belangrijk!
lees verder

Op zoek naar zin

Na het volgen van deze training kunt u de cursus Op zoek naar zin geven aan bewoners van verpleeg- en verzorgingshuizen met een somatische beperking. De cursus is gericht op het verminderen van depressieve klachten en verbeteren van psychisch welbevinden.
lees verder

‘Op zoek naar zin’ in de huisartsenpraktijk

Depressie bij ouderen is een belangrijk gezondheidsprobleem. Het hebben van depressieve klachten is de belangrijkste risicofactor voor het ontwikkelen van een depressie. Heeft u als praktijkondersteuner GGZ (POH- GGZ) in uw praktijk te maken met ouderen die last hebben van depressieve klachten, levensfaseproblematiek of kampen met eenzaamheid? Dan is de interventie ‘Op zoek naar zin’ mogelijk iets voor uw praktijk. Tijdens deze tweedaagse training leert u als POH-GGZ hoe u deze interventie aan ouderen kunt geven.
lees verder

Persoonsgerichte zorg voor mensen met dementie | Trainings- en implementatietraject

U bent ervan overtuigd dat persoonsgerichte zorg voor mensen met dementie belangrijk is en bent op zoek naar hoe u dat daadwerkelijk in de praktijk kunt brengen. Want hoe kunt u alle medewerkers van uw organisatie, van management tot verzorgenden en behandelaars, vanuit een persoonsgerichte zorgvisie laten denken en werken?
lees verder

Samen verder na de diagnose dementie

Deze training voor GZ-psychologen leert u de interventie ‘Samen verder na de diagnose dementie’ in de praktijk in te zetten.
lees verder

Zicht op Evenwicht | Train de trainer

Werkt u met of voor ouderen die bang zijn om te vallen? Na de train de trainers training kunt u de cursus in uw eigen regio aan gaan bieden. De eerstvolgende training is op 6 september.
lees verder