Aanmelden NKOP symposium 2019

Ik schrijf mij in voor: Ouderenpsychiatrie symposium (NKOP) 2019 
Datum: 14 november 2019
Locatie: GGz Breburg en Klassetheater; Carré 16, Tilburg
Prijs: De kosten voor het symposium bedragen €275,00. Voor medewerkers van de NKOP leden geldt dat één medewerker gratis deel kan nemen en vervolgens per deelnemer €190,00. De kosten worden via facturatie een maand voor het symposium in rekening gebracht.

Het NKOP-symposium is UITVERKOCHT

Helaas, het NKOP-symposium is helemaal vol. U kunt zich niet meer aanmelden.

Heeft u vragen? Of wilt u op de reservelijst geplaatst worden? Stuur dan een e-mail naar NKOP@trimbos.nl.

 

Workshops

1. Groepsschematherapie bij ouderen met een persoonlijkheidsstoornis

Kim van Beest, Mondriaan en Geralde Hamoen, GGzE Nestor

Op een interactieve manier zal er tijdens deze workshop ingegaan worden op de nieuwste ontwikkelingen van groepsschematherapie bij ouderen met persoonlijkheidsproblematiek.

U wordt meegenomen in de wereld van de schematherapie en bijgepraat over de belangrijkste aanpassingen rondom schematherapie. Ook gaat uzelf ervaren wat het is om schematherapie te ondergaan.

2. Depressie in het verpleeghuis

Willy Garenfeld, GGz Breburg

In deze workshop wordt ingegaan op de fenomenologie en diagnostiek van depressieve stoornissen in het verpleeghuis. Vervolgens wordt een model gepresenteerd dat handvatten biedt voor de (farmacologische) behandeling van depressieve stoornissen.

3. Familie en dan? Hoe kom je tot een succesvolle samenwerking in de praktijk

Marian Zegwaard, Altrecht en Cisca Goedhart, MIND

Wat zijn de belangrijkste redenen om familie te betrekken bij zorg en behandeling? Hoe kom je tot een juiste afstemming tussen de familie, de cliënt, jezelf en jouw team? En hoe ga je om met moeilijke situaties? We kijken naar wat jij kunt doen in de praktijk en wat je daarvoor nodig hebt. Naast praktische informatie, handvatten en praktijkvoorbeelden geeft de interactieve workshop ruimte voor vragen uit de eigen
praktijk.

4. Dilemma’s bij de beoordeling van euthanasieverzoeken van oudere psychiatrische patiënten

Linda Camps en Karin Delescen, GGz Breburg

Euthanasieverzoeken kunnen ethische dilemma’s oproepen, waar professionals enorm mee kunnen worstelen. In deze workshop worden aan de hand van vignetten dilemma’s besproken die te maken hebben met verschillende ethische dilemma’s rondom euthanasie bij oudere psychiatrische patiënten. Thema’s die aan bod komen zijn o.a. autisme en depressie.

5. Het wordt tijd: Psychodynamische psychotherapie bij ouderen

Mariska den Oudsten en Arjan Videler, GGz Breburg

Psychodynamische therapievormen zoals Mentalisation Based Treatment (MBT) en Dynamische Interpersoonlijke Therapie (DIT) worden veel toegepast voor persoonlijkheidsstoornissen. Kan dat ook bij ouderen? Maak kennis met een innovatieve kijk op behandeling van persoonlijkheidsstoornissen bij ouderen.

6. En ik dan?

Jan van der Hammen en Elles van Velzen, Ervarea

Deze sessie wordt alleen tijdens de middagronde aangeboden. Ervarea gaat in deze actieve workshop aan de slag met het gevoel van ons, als zorgverlener. Wat doet het met u als u te maken krijgt met ‘lastig’ gedrag zoals boosheid, aanklampen of apathie. Er wordt gebruik gemaakt van o.a. regietheater, een vorm van bemoeitheater met uw eigen casuïstiek. Verder biedt de workshop veel ruimte voor uitwisseling en reflectie.