Verbeteren dementiezorg in het verpleeghuis

10 factoren bepalen het succes van dementiezorg in uw organisatie. Benieuwd wat de sterke en verbeterpunten van uw organisatie zijn?

Wat zijn best practices in de zorg voor mensen met dementie? We doen sinds 2004 onderzoek naar de effectiviteit en kwaliteit van verschillende vormen verpleeghuiszorg voor mensen met dementie. We bepaalden wat de tien succesfactoren zijn voor goede dementiezorg. We kunnen uw organisatie evalueren, toetsen en vergelijken met andere instellingen. Neem contact met ons op om te zien wat wij voor u kunnen betekenen.

Succesfactoren voor goede dementiezorg

In onze studies hebben wij tien factoren ontdekt die bijdragen aan goede dementiezorg. De eerste vijf hiervan zijn ook randvoorwaarden om persoonsgerichte zorg te realiseren.

 1. De zorgvisie van een instelling biedt een leidraad voor praktijk en beleid.
 2. De leidinggevende steunt en stuurt.
 3. Verzorgenden worden gezien en erkend als zorgprofessionals.
 4. De verzorgenden ervaren dat ze voldoende tijd krijgen om zorg te bieden.
 5. Het team van verzorgenden is verbonden, open en betrokken.
 6. De woonvoorziening biedt persoonsgerichte zorg.
 7. Bewoners worden betrokken in activiteiten.
 8. Er is een goede samenwerking met familie van de bewoner
 9. Vrijwilligers helpen bij de woonvoorziening.
 10. De woonvoorziening is voor de bewoners een ondersteunende omgeving.

Onderzoek naar kwaliteit van de verpleeghuiszorg

Elke twee jaar brengt het Trimbos-instituut in kaart hoe het gesteld is met de verpleeghuiszorg voor mensen met dementie in Nederland. Denk aan verpleeghuizen, verzorgingshuizen en kleinschalige woonvormen. U kunt deze Monitor Woonvormen Dementie downloaden. In de monitor leest u over:

 • de organisatie van de zorg;
 • de kwaliteit van de geboden zorg;
 • de kwaliteit van leven van de bewoners;
 • het welbevinden van verzorgend personeel;
 • de personele bezetting in verschillende typen woonvoorzieningen.

Trainingen

Rapport onbegrepen gedrag

Wij deden samen met Vilans onderzoek naar onbegrepen gedrag bij mensen met dementie. Hieruit haalden we een aantal richtlijnen, best practices en adviezen voor het omgaan met mensen met dementie. U kunt het volledige rapport Omgaan met onbegrepen gedrag downloaden.