Geluk onder druk? Onderzoek naar mentaal welzijn jongeren

Er zijn steeds meer signalen dat het mentaal welzijn van jongeren in Nederland onder druk staat. Daarom voert het Trimbos-instituut, Stichting Alexander en de Universiteit Utrecht in opdracht van UNICEF Nederland het onderzoek ‘Geluk onder druk?’ uit.
Stress als gevolg van hoge prestatiedruk, depressiviteit, eenzaamheid en faalangst lijken onder jongeren steeds meer voor te komen. Mogelijk door de steeds complexere maatschappij, die veel van kinderen eist op intellectueel, sociaal en maatschappelijk gebied.

Beleving tieners centraal onderdeel

De visie en beleving van tieners is een essentieel onderdeel van het onderzoek. Hiervoor zijn onder andere een advies- en een stuurgroep van jongeren betrokken bij de onderzoeksopzet en de uitwerking. Dit maakt het onderzoek uniek ten opzichte van andere onderzoeken naar het welbevinden onder jongeren. Ook is de combinatie van kwantitatief en kwalitatief onderzoek bijzonder.

Wat doet de stuurgroep jongeren?

Welzijn van jongeren verbeteren

Hoe staat het met het mentaal welzijn van tieners in Nederland? Hoe lukt het hen om op een gezonde manier om te gaan met druk, verwachtingen, eisen, sociale normen? Wat wordt hen vanuit de maatschappij geboden om veerkrachtig en weerbaar te zijn en te blijven? Hoe kan het dat jongeren juist in Nederland stress ervaren, waar volgens onderzoek de meest gelukkige jongeren van Europa wonen en waar emotionele problemen recentelijk niet zijn toegenomen? Met de antwoorden op deze vragen wil UNICEF bepalen welke strategie en activiteiten nodig zijn om dit thema politiek, bestuurlijk en maatschappelijk te agenderen en het welzijn van jongeren duurzaam te verbeteren.

Looptijd onderzoek

Het onderzoek is gestart op 24 januari 2019 en zal naar verwachting 16 maanden in beslag nemen.