Ondersteuning van professionals

Met onze trainingen, studiedagen en factsheets, vergroot u uw kennis over uitgaan, alcohol en drugs of houdt u deze op peil.

Trainingen Uitgaan, alcohol en drugs

Deskundig personeel heeft grote invloed op het voorkomen en vroegtijdig aanpakken van problemen door alcohol en drugs. Het is daarom belangrijk dat horecapersoneel kennis heeft van de wet- en regelgeving en dat het de leeftijdsgrenzen voor alcoholschenken bewaakt. Maar ook zou personeel in staat moeten zijn beginnende agressie te signaleren en te de-escaleren. Weten hoe mensen onder invloed reageren is daarbij een voorwaarde.

Daarom bieden we verschillende trainingen op dit gebied met in sommige gevallen een bijbehorende trainersopleiding voor GGD en IVZ medewerkers:

> Instructie Verantwoord Alcoholgebruik op evenementen

> Goed gastheerschap in de coffeeshop

> Trainercursus Barcode – verantwoord schenken in de horeca

Factsheets en studiedagen Uitgaan, alcohol en drugs

Factsheets brengen u snel op de hoogte van de laatste feiten en trends rondom middelen en thema's:

Advies voor GGD’en, verslavingszorg en gemeenten

Wij adviseren GGD’en en instellingen voor verslavingszorg over strategieën om alcohol- en drugsgerelateerde(gezondheids)incidenten in het uitgaansleven zo veel mogelijk te voorkomen. Wilt u weten hoe wij u kunnen helpen? Neem contact met ons op.

> Basistraining Middelenpreventie - European Prevention Curriculum 12 september 2022 - Trimbos-instituut