Beleidsontwikkeling veilig en gezond uitgaan

Om uitgaansproblemen effectief aan te pakken, geven we u inzicht in middelengebruik en bieden we hulpmiddelen om tot een integrale aanpak te komen.

Roken, drinken en drugsgebruik in het uitgaansleven

Jongeren die frequent uitgaan, drinken over het algemeen meer, roken meer en gebruiken meer drugs dan hun leeftijdgenoten. Het Trimbos-instituut verzamelt voor verschillende monitors en onderzoeken cijfers die inzicht geven in het alcohol- en drugsgebruik tijdens het uitgaan:

> Nationale Drug Monitor

> Het Grote Uitgaansonderzoek

Uitgaansdrugs, alcoholgebruik en problemen

Alcohol- en drugsgebruik brengt risico’s met zich mee, voor het individu en voor de sociale en fysieke omgeving. Mensen onder invloed gedragen zich anders en reageren anders dan normaal. Zeker wanneer er, zoals bij het uitgaan, veel gedronken wordt, veel drugs gebruikt worden of wanneer deze middelen gecombineerd worden.

In het uitgaansleven is er een aantal specifieke risico’s te benoemen die met een integraal alcohol- en drugsbeleid beperkt kunnen worden:

Analyse van middelengebruik in het uitgaansleven

Om de beperkte middelen die voor preventie beschikbaar zijn efficiënt in te zetten, is een goede probleemanalyse de eerste stap. Wie zijn die jongeren die overlast veroorzaken, waar gaan ze uit? Hoe komt het dat er opeens vaker meldingen zijn van jongeren die onwel worden tijdens het uitgaan? Hoe komt het dat de jongeren in onze gemeente meer drinken dan elders? Een goede probleem- en risicoanalyse geeft focus aan beleid en leidt eerder tot meetbare doelstellingen. De Scanner Uitgaan, alcohol en drugs is een wetenschappelijk onderbouwd hulpmiddel voor die probleemanalyse. Lokale partijen kunnen de Scanner zelf of in samenwerking met het Trimbos-instituut uitvoeren.

Integrale aanpak

Of er in een uitgaansgebied of op een festival alcohol en drugs worden gebruikt en of daar problemen uit voortkomen, hangt af van een aantal factoren:

  • Aard van de middelen die gebruikt worden
  • De mate waarin deze middelen beschikbaarheid zijn - dit is onder meer te beinvloeden door toegangscontroles, aanpak van openlijk drugsgebruik en dealen, mate van toezicht, schenkbeleid, prijsbeleid, assortiment en presentatie alcoholvrije alternatieven
  • Andere factoren in de fysieke omgeving zoals locatie, type feest, weersomstandigheden, communicatie over huisregels, aanwezigheid van goede drinkwatervoorzieningen en EHBO
  • Factoren in de sociale omgeving zoals de opstelling van vrienden en ouders
  • Het (overheids)beleid in het uitgaansgebied of of het festival
  • De bezoeker/de persoon van de gebruiker

Een effectief alcohol- en drugsbeleid in uitgaanssettings gaat daarom uit van een systeembenadering waarin regelgeving, educatie en toezicht en handhaving in samenhang worden ingezet, waar nodig aangevuld met zorg of verwijzing. Dat betekent dat wordt samengewerkt met verschillende partners.

Hulpmiddelen voor integraal lokaal alcohol- drugsbeleid

Het Trimbos-instituut ondersteunt gemeenten bij het ontwikkelen en handhaven van hun alcohol- en drugsbeleid.

Zie ook:

Leidraad alcohol, drugs, en tabak op evenementen

Op loketgezondleven.nl, een website van RIVM Centrum Gezond leven, staan handreikingen voor integraal gemeentelijk beleid op de thema’s alcohol, drugs en tabak. Het Trimbos-instituut schrijft deze. Ze maken onderdeel uit van de serie Handreikingen Gezonde Gemeente van het RIVM.