Connect: handige websites

Platform stoppen met roken

Dit platform is bedoeld om zorgprofessionals die zich bezig houden met stoppen met roken, te ondersteunen door:

  • de mogelijkheid te bieden contact te leggen met andere zorgprofessionals en met experts op het terrein van stoppen met roken begeleiding
  • uitwisseling van kennis en praktijkervaringen te faciliteren
  • de vertaling van de richtlijn ‘Behandeling van tabaksverslaving en stoppen met roken ondersteuning’ naar de praktijk te bevorderen

Aanbieders in de regio

Meer achtergrondinformatie over roken

Meer informatie over behandeling van specifieke groepen

Ontwikkelingen in de zorg

Richtlijnen