Connect: Verbinden met juiste hulp stoppen-met-roken

Met Connect onderzoeken we hoe we meer patiënten die willen stoppen met roken kunnen verbinden met de juiste zorg.

Aanleiding

Ondanks de beschikbaarheid van verschillende effectieve vormen van stopondersteuning rookt nog steeds 23% van de Nederlandse bevolking, terwijl 81% van de rokers gemotiveerd is om in de nabije toekomst te stoppen. Het ondersteunen van rokers die willen stoppen blijkt in de praktijk lastig en tijdrovend. Op dit moment wordt 5% van de stoppogingen in Nederland ondersteund met advies of begeleiding van (para)medici, een gedragstherapeut/psycholoog, een rookstoppoli of telefonische hulp. Een mogelijk knelpunt in de aanpak van tabaksontmoediging is het geringe aantal rokers dat doorverwezen wordt vanuit de huisartsenpraktijk naar effectieve stopondersteuning.

Met het Nationale Preventieakkoord en initiatieven als de Rookvrije Generatie is er veel aandacht voor stoppen met roken. Het streven is dat in 2040 minder dan 5% van de Nederlanders rookt. Ook is er door de huidige coronacrisis steeds meer aandacht voor stoppen met roken en zijn veel rokers zich meer bewust geworden van het belang van stoppen met roken. Een nieuwe verwijsstrategie, gebaseerd op het Ask-Advise-Connect model, kan zorgverleners in de eerste lijn ondersteunen om de stoppen-met-roken zorg in goede banen te leiden.

Doel

Het doel van het onderzoek is een strategie te ontwikkelen en testen die rokers vanuit de eerste lijn actief verbindt met stopondersteuning in de regio.

Methode

De nieuwe verwijsstrategie is gebaseerd op het Ask-Advise-Connect model, en verder ontwikkeld aan de hand van de resultaten van focusgroepen en individuele interviews met (ex)rokers en zorgverleners.

De nieuwe strategie wordt getest in FTO groepen. De strategie zal verwerkt worden in een nieuwe FTO module over stoppen met roken en zal geïntroduceerd worden tijdens een FTO bijeenkomst.

Het onderzoek is in december 2018 van start gegaan en loopt tot eind 2022.

Onderzoekers

  • Drs. Naomi van Westen-Lagerweij, promovendus en projectleider Trimbos-instituut
  • Prof. Dr. Marc Willemsen, hoofonderzoeker Trimbos-instituut
  • Dr. Esther Croes, senior onderzoeker Trimbos-instituut
  • Prof. Dr. Niels Chavannes, hoofdonderzoeker LUMC
  • Dr. Eline Meijer, senior onderzoeker LUMC

Samenwerking

Trimbos-instituut, Utrecht en het Leids Universitair Medisch Centrum, afdeling Public Health en Eerstelijnsgeneeskunde

Consortiumpartners

Maastricht University, Instituut voor Verantwoord medicijngebruik, Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland, Nederlands Huisarts Genootschap, Huisartsenopleiding Leiden, Longfonds

Financiering

ZonMw Projectnummer 531003017