Stoptober en de richtlijnen voor professioneel handelen

Het onder de aandacht brengen van Stoptober is verenigbaar met de richtlijnen voor professioneel handelen, waaronder de richtlijn voor behandeling van tabaksverslaving en de interventies die hierin genoemd en effectief bevonden zijn.

De in deze richtlijn genoemde interventies zijn gericht op definitieve abstinentie.

Deelname aan Stoptober is een op zichzelf staande interventie. Ook bij deelname aan Stoptober kan intensieve gedragsmatige begeleiding geïndiceerd zijn. Deze begeleiding heeft enkele specifieke kenmerken, die in drie contactmomenten (pdf) zijn uitgewerkt.

Wanneer patiënten gedurende Stoptober gemotiveerd geraakt zijn om rookvrij te blijven, kan intensieve gedragsmatige begeleiding het rookvrij blijven ondersteunen. Toeleiding naar één van de in de richtlijnen genoemde bewezen effectieve interventies is dan wenselijk.

Ga aan de slag met Stoptober:

Bestel de gratis toolkit