Meedoen aan Stoptober

Alleen samen maken we Stoptober tot een succes. Door het er met patiënten over te hebben, posters op te hangen in de wacht- en spreekkamer en digitaal wervingsmateriaal te verspreiden via de website en nieuwsbrief van uw instelling.
 

Waarom meedoen?

 • Stoptober heeft een positieve, motiverende insteek. Rokers motiveren en steunen elkaar.
 • Het is laagdrempelig: de uitdaging van 28 dagen niet roken is veel beter te overzien dan helemaal stoppen. Natuurlijk worden deelnemers wel gestimuleerd om vol te houden.
 • In 2016 heeft 70% van de Stoptober deelnemers Stoptober volgehouden en niet gerookt. Daarnaast is 52% van de deelnemers zelfs na drie maanden nog gestopt met roken.
 • Van vorige jaren weten we dat het ook de laagopgeleide doelgroep aanspreekt: juist hier is het percentage rokers het hoogst (DJT van Benthem, AE Kunst. The impact of a temporary smoking abstinence campaign on smoking and its socio-cognitive determinants: a retrospective study. AMC/UvA Sociale Geneeskunde, 2016)
 • Deelname aan Stoptober heeft een positief effect op stoppen met roken: onderzoek naar Stoptober biedt nieuw bewijs dat deelname niet alleen effect heeft op het rookgerag, maar ook op het zelfvertrouwen van deelnemende rokers.
Ongeveer een kwart (25%) van de Nederlanders rookt wel eens. Ongeveer 80% van de rokers wil eigenlijk graag stoppen en maar liefst een derde van hen heeft dat het afgelopen jaar ook geprobeerd. Maar stoppen met roken is lastig, zeker zonder professionele hulp of steun vanuit de omgeving.

Motiveren tot deelname aan Stoptober

1. Geef een stopadvies

"Ik adviseer u (gezien uw klachten) dringend om te stoppen met roken." Afhankelijk van de klachten van de patiënt kunt u dit stopadvies meer toespitsen.

2. Benoem de voordelen van Stoptober

Als positieve en unieke elementen van Stoptober kunt u noemen:

 • U kunt uitproberen hoe het rookvrij zijn bevalt
 • U stopt samen met heel veel andere rokers en dat maakt uit!
 • Het gaat om stoppen voor 28 dagen en niet voor de ‘eeuwigheid’
 • 70% van de Stoptober deelnemers heeft Stoptober in 2016 volgehouden en niet gerookt. Daarnaast is 52% van de deelnemers zelfs na drie maanden nog gestopt met roken.
 • U ontvangt heel veel steun via de vernieuwde Stoptober app, met community functie. Stoppers kunnen steun krijgen van de omgeving (bijvoorbeeld hun voetbalteam), kunnen bijhouden hoe lang zij gestopt zijn en kunnen uitrekenen wat het aan geld en gezondheidswinst heeft opgeleverd.
 • Naast alle specifieke Stoptoberhulp kunt u ook gebruik maken van medicamenteuze ondersteuning en is intensieve, gedragsmatige ondersteuning beschikbaar

3. Bespreek medicamenteuze ondersteuning

De campagne loopt in de maanden september en oktober. Het bespreken van medicamenteuze ondersteuning past ook binnen deelname aan Stoptober. Nicotinevervangende middelen hebben gezien de duur van Stoptober mogelijk de voorkeur boven receptmedicatie.

4. Benoem dat u en andere zorgprofessionals Stoptober ondersteunen

Vertel uw patiënt dat u en vele deskundigen Stoptober een waardevolle campagne vinden.

5. Verwijs uw patiënt naar Stoptober.nl

Registratie op Stoptober.nl is voldoende om toegang te krijgen tot alle informatie over Stoptober.

6. Geef een compliment

Complimenteer de patiënt om zijn/haar moed om deel te nemen.

Gericht motiveren

Als zorgprofessional kunt u de cliënten en patiënten die u ziet, gericht motiveren om mee te doen op Stoptober:

Rookstoppolimedewerkers kunnen rokers de extra ondersteuning bieden die ze nodig hebben om tijdens Stoptober rookvrij te blijven.

Meedoen motiveren als fysiotherapeut

Roken is de belangrijkste risicofactor voor veel chronische aandoeningen, zoals hart- en vaatziekten. Zo ook bij ”etalagebenen”, een veelvoorkomende klacht bij hart- en vaatziekten. Etalagebenen worden veroorzaakt door slagaderverkalking, wat zorgt voor een vernauwing van de slagaders van de benen. Daardoor stroomt te weinig bloed naar de beenspieren tijdens het lopen en krijgt men last van pijn, vermoeidheid of kramp, wat weer afneemt in rust. Soms hebben patiënten alleen last van etalagebenen, maar de slagaderverkalking zit in het hele lichaam, dus bijvoorbeeld ook in de slagaders van het hart en de hersenen. Hierdoor neemt de kans op een hart- of herseninfarct met 30% toe.

Stoppen met roken verkleint de kans op dit soort ziekten. Ook voor mensen die al een chronische ziekte hebben heeft het stoppen positieve effecten op de klachten en gevolgen van de ziekte.

Daarom is stoppen met roken een belangrijk onderdeel van de fysiotherapeutische behandeling van mensen met chronische aandoeningen. Fysiotherapeuten aangesloten bij Chronisch ZorgNet zijn gespecialiseerd in de combinatie van beweegtherapie en leefstijlbegeleiding, inclusief rookstop coaching. Zij kunnen dus een complete behandeling bieden.

Meedoen motiveren als tandarts

Roken kan leiden tot een scala aan gebitsproblemen; van tandplak en cariës tot mond- en keelkanker. Een van de mechanismen die hierbij een rol speelt is de vaatvernauwende werking van nicotine. Doordat de vaten nauwer zijn kan er minder bloed bij ontstekingen komen, waardoor afweercellen minder goed hun werk kunnen doen.

Bovendien wordt een ontsteking door de verminderde bloedtoevoer gemaskeerd. Parodontitis komt vaker voor én verloopt ernstiger bij rokers. Ook verloopt de wondgenezing langzamer, waardoor het plaatsen van implantaten bij rokers bijna drie keer zo vaak mislukt. Stoppen met roken kan op korte termijn leiden tot bloedend tandvlees doordat de doorbloeding verbetert, maar uiteindelijk is de ontsteking veel beter behandelbaar.

Meedoen motiveren in het ziekenhuis

Voor rokers die een operatie moeten ondergaan, is het advies om ten minste tijdelijk te stoppen met roken onderdeel van goede zorg. Voor een goede en snelle wondgenezing is toevoer van zuurstofrijk bloed immers cruciaal. Nicotine vernauwt de bloedvaten, waardoor met name in de extremiteiten de bloedtoevoer vermindert.

Tegelijkertijd bevat tabaksrook koolmonoxide, een gas dat veel sneller bindt aan hemoglobine dan zuurstof en zo de zuurstof in het bloed verdringt. Roken vermindert de conditie en verzwakt het immuunsysteem. Complicaties komen zodoende vaker voor bij rokers. Stoppen met roken bevordert het herstel. Vaak wordt hiervoor minimaal vier weken vóór en twee weken na de operatie aangehouden.

Meedoen motiveren als cardioloog

Rokers hebben veel meer kans op hart- en vaatziekten. Van 2-4 keer meer kans op hartfalen, aneurysma en perifeer vaatlijden, tot 2-6 keer meer kans op beroerten, angina pectoris en coronaire hartziekten. Van elke zes sterfgevallen door hart- en vaatproblematiek, komt er een door het roken.

Verschillende mechanismen en stoffen in tabaksrook spelen hierbij een rol. Zo is nicotine een stimulerende stof, waardoor de hartslag versnelt en de bloeddruk wordt verhoogd. Ook vermindert de toevoer van zuurstofrijk bloed, doordat de koolmonoxide in tabaksrook zuurstof uit het bloed verdringt. Daarnaast zitten er irriterende stoffen in tabaksrook die bloedvaten kunnen beschadigen en de bloedstolling kunnen versterken.

Meedoen motiveren als gynaecoloog

Zwanger worden is voor rokende stellen moeilijker. Bij mannen vergroot roken de kans op impotentie en ook is het zaad bij rokers van mindere kwaliteit. Bij rokende vrouwen rijpen er minder eicellen en vinden er minder bevruchtingen plaats. Als er wel een zwangerschap ontstaat en de zwangere vrouw blijft doorroken, overlijdt het kindje vaker tijdens én na de zwangerschap.

Ook meeroken met de partner levert risico’s op voor de foetus, waaronder vroeggeboorte en een laag geboortegewicht. Toch blijven met name laagopgeleide vrouwen roken: in 2015 rookte maar liefst 22% van de laagstopgeleide vrouwen gedurende de hele zwangerschap dagelijks.

Meedoen motiveren als apotheker

De apotheek heeft een belangrijke rol in de voorlichting over gezondheidsbevordering. Stoppen met roken maakt hier onderdeel van uit. Motiveer uw cliënten om mee te doen met Stoptober.

Stoptober ondersteunen als Rookstoppoli

Stoptober is een campagne die voor vele afdelingen binnen het ziekenhuis relevant is. Hoewel Stoptober de mogelijkheid biedt om een app te downloaden, is de inschatting dat deze ondersteuning niet voor alle deelnemers voldoende is. Deelnemers kunnen zich ook tot de rookstoppoli wenden, als zij behoefte hebben aan intensievere ondersteuning.

Verdiept u zich ook in de tips voor begeleiding in het kader van Stoptober. Immers, stoppen met roken in het kader van Stoptober is een nieuwe vorm van stoppen met roken. Doel van Stoptober is om mensen een positieve ervaring met stoppen met roken te geven en hen een korte kennismaking bieden met een rookvrij leven. Deze doelstelling is vertaald in tips voor de begeleiding. Deze tips vindt u onder intensieve gedragsmatige begeleiding in Stoptober.