STAD in Europe: tegengaan van binge drinken door jongvolwassenen

Het voorkomen van bingedrinken onder jongvolwassenen vraagt om lokale samenwerking en draagvlak onder alle betrokken partijen, zoals horeca, politie en handhaving.

Hoe kunnen effectieve elementen uit de Zweedse STAD-aanpak het beste worden toegepast in verschillende regio's en settings? Deze vraag stond centraal in het STAD in Europe project. 

STAD (STockholm prevents Alcohol and Drug problems) is een (kosten-)effectief programma uit Zweden gericht op het tegengaan van binge drinken door jongvolwassenen. Het is een aanpak waarbij ingezet wordt op drie aspecten:

 • beschikbaarheid van alcohol door training van barpersoneel
 • handhaving en controle
 • de heersende sociale norm

Een belangrijk onderdeel van de STAD aanpak is de lokale samenwerking en creëren van draagvlak onder alle betrokken partijen, zoals horeca, politie en handhaving.

Europees project

Tijdens het STAD in Europe project is in zeven Europese landen ervaring opgedaan met het ontwikkelen en implementeren van de STAD-aanpak in verschillende omgevingen zoals op festivals en in het uitgaansleven.

Meer informatie over het project:

http://stadineurope.eu/

STAD-aanpak in Rotterdam

Met de gemeente Rotterdam is een pilot uitgevoerd op een festival in Hoek van Holland. Hierin is geëxperimenteerd met:

 • het creëren van draagvlak bij alle betrokken partijen;
 • het verzorgen van trainingen voor barpersoneel;
 • een andere manier van handhaven door de toezichthouders;
 • en een normzettende campagne tijdens het festival richting het publiek.

Verbeterde naleving en minder incidenten

In Rotterdam zijn na een jaar van werken met deze aanpak al tastbare resultaten geboekt. Barpersoneel voelde zich niet alleen vaardiger om nee te verkopen aan dronken en minderjarige gasten, ons onderzoek wees ook uit dat er daadwerkelijk minder werd geschonken aan deze doelgroepen. Ook het aantal alcohol gerelateerde incidenten bleek flink gedaald (van 20 voor de aanpak naar 4 na de aanpak), al is niet met zekerheid te zeggen dat dit volledig toe geschreven mag worden aan de aanpak.

Alle betrokkenen zijn enthousiast over de aanpak en willen deze nieuwe manier van werken graag doorzetten. Lees meer over deze effectieve alcoholaanpak op het festival in Rotterdam.

Praktische materialen voor beleidsmakers

Het STAD in Europe project heeft veel waardevolle inzichten en kennis opgeleverd. Deze resultaten zijn vertaald naar praktische adviezen voor beleidsmakers in het STAD-handboek

Daarnaast zijn er (engelstalige) materialen die helpen bij het verwerven van draagvlak bij lokale samenwerkingspartners:

Overmatig alcoholgebruik aanpakken in uw gemeente

Het Trimbos-instituut kan u ondersteunen bij het implementeren en uitvoeren van de STAD aanpak. We kunnen u helpen bij:

 • Het uitvoeren van een needs-assessment om alle motieven en weerstanden in kaart te brengen.
 • Het trainen van barpersoneel in het herkennen van minderjarige en dronken klanten en het weigeren van alcohol aan deze groepen.
 • Het trainen van toezichthouders in het toepassen van coachend toezicht houden.
 • Het monitoren en evalueren van het proces.

Meer informatie

Laura Nijkamp

Stuur een bericht aan contactpersoon Laura Nijkamp of bel +31 (0)30 - 2959(203)

Advies gemeenten

Op de leefstijlthema's alcohol, drugs en tabak bieden we ondersteuning aan gemeenten.

Advies voor gemeenten