Samen beslissen in de ggz

Sinds een aantal jaren is het in Nederland wettelijk verplicht dat cliënt en behandelaar samen beslissen over de keuze voor een passende vorm van de behandeling.

Samen beslissen - of shared decision making - is ook binnen de ggz een belangrijk thema. In de praktijk is gebleken dat cliënten hierdoor meer verantwoordelijkheid voor hun eigen leven gaan ervaren en tevredener zijn over de gekozen behandeling. En ook hulpverleners blijken deze coachende werkwijze als prettig te ervaren.

Kennis en ervaring landelijk gebundeld

Om behandelaars hierbij te ondersteunen hebben vijf grote landelijke organisaties op het gebied van de ggz gezamenlijk een praktische werkwijze geformuleerd en een bijbehorende training opgezet. De betrokken organisaties zijn het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP), GGZ Nederland, MIND, SynQuest en het Trimbos-instituut.

Betrek uw cliënten bij beslissingen over de behandeling

In de training ‘Samen beslissen in de ggz’ leert u hoe u op een wetenschappelijk onderbouwde manier uw cliënten en hun naasten betrekt bij het nemen van een gezamenlijke beslissing over de behandeling.

Daarmee garandeert u dat de keuze altijd gebaseerd is op drie pijlers:

  • wetenschappelijk bewijs
  • de klinische expertise van de hulpverlener
  • de expertise, waarden en voorkeuren van de individuele cliënt

De training wordt gegeven door twee door het Trimbos-instituut opgeleide trainers: een ervaringsdeskundige en een behandelaar. Hierdoor wordt inbreng van zowel de cliënt als de zorgverlener gewaarborgd.

Volg de training Samen beslissen

Samen beslissen: eis van NIP

Het NIP adviseert alle geregistreerde leden volgens de werkwijze Samen beslissen in de ggz.

WGBO

De wettelijke basis voor Samen beslissen ligt in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO). Hierin staat dat hulpverleners goed met hun cliënten moeten bespreken welke behandeling ze voorstellen en waarom. Ook de verwachte gevolgen en risico’s moeten worden besproken. Tot slot moeten eventuele alternatieven aan de orde komen. Soms zijn er namelijk meerdere behandelmethoden die in aanmerking komen (artikel 448 WGBO).

Herstelondersteunende zorg, ROM en kwaliteitsstandaarden

Werken volgens de aanpak ‘Samen beslissen in de ggz’ vraagt om kennis en inzicht in de principes van herstelondersteunende zorg en het gebruik van Routine Outcome Monitoring (ROM). Ook de kwaliteitsstandaarden spelen een belangrijke rol.

Met deze aanpak neemt u samen met uw cliënten en hun naasten gefundeerde beslissingen over de best passende behandeling en monitort u hun tevredenheid over de keuze in de loop van het behandeltraject om indien nodig de aanpak bij te kunnen stellen.

Volg de training Samen beslissen