Onderzoek naar impact jobcoaching voor mensen met psychische kwetsbaarheden: deelnemers gezocht

Wat zijn de werkzame elementen van jobcoaching? Het Trimbos-instituut doet hier onderzoek naar en zoekt jobcoaches en werknemers die twee keer een korte vragenlijst willen invullen.
Wilt u direct meedoen, of als jobcoachorganisatie of gemeente helpen het onderzoek onder de aandacht te brengen? Neem dan contact op met Aniek de Lange

Jobcoaching en duurzaam werken

Jobcoaches helpen werknemers met psychische kwetsbaarheden om zich staande te houden op de arbeidsmarkt. Maar wat zijn de werkzame elementen van die ondersteuning? Om dit te onderzoeken worden 125 werknemers met psychische kwetsbaarheden en hun jobcoach een half jaar gevolgd. In het onderzoek wordt nagegaan wat de jobcoaching kenmerkt, wat de impact is op duurzaam werken en welke kenmerken van jobcoaching samenhangen met positieve arbeidsuitkomsten. Het onderzoek beoogt ook een raamwerk te leveren met aandachtspunten voor goede jobcoaching.

Wie kunnen meedoen?

We zoeken jobcoaches die mee willen doen aan het onderzoek met één of meerdere kandidaten die zij begeleiden (bij het behoud van een betaalde baan).

Werkt u als jobcoach? Dan kunt u zich direct aanmelden voor het onderzoek! Werkt u als manager of teamleider bij een jobcoachorganisatie? We horen het graag als u jobcoaches kent die mee willen doen. Werkt u bij een gemeente of het UWV? U kunt ons dan helpen door het onderzoek aan te bevelen bij lokale of regionale jobcoachorganisaties.

Aan het onderzoek doen overigens al diverse gemeenten mee, waaronder Apeldoorn, Arnhem en Zaanstad, en andere partijen in die gemeenten, zoals UWV.

Wat vragen we?

Meedoen aan het onderzoek bestaat uit de volgende stappen:

  1. We bekijken met de jobcoach welke kandidaten (met een betaalde baan) uit hun caseload in aanmerking komen voor het onderzoek. Wat betreft psychische kwetsbaarheden hanteren we een brede definitie (denk bijv. aan depressie, angst, AD(H)D, psychosegevoeligheid, burn-out problematiek, gedragsproblemen, klachten in het autisme-spectrum).
  2. Jobcoaches en betrokken werknemers vullen op twee momenten korte vragenlijsten in: bij de start en na zes maanden.
  3. Met de jobcoach wordt na drie maanden een kort telefonisch interview gehouden.

Opbrengst onderzoek

 

Naast meer inzicht in jobcoaching, draagt u ook bij aan de landelijke zichtbaarheid van dit vak. Verder is er ruimte om ervaringen uit te wisselen met andere jobcoaches en organisaties. Het project wordt afgesloten met een landelijke invitational voor ieder die meegewerkt heeft, d.w.z. inclusief betrokken gemeentelijke functionarissen. Werknemers ontvangen na afloop van het onderzoek een cadeaubon t.w.v. €10-.

Wilt u als jobcoachorganisatie of gemeente helpen het onderzoek onder de aandacht te brengen? Neem dan contact op met Aniek de Lange
Dit onderzoek vindt plaats in het kader van het ZonMw-programma 'Vakkundig aan het werk'