Naastbetrokkenen van patienten

Psychische problemen raken niet alleen de patiënt, maar ook zijn naasten. Dat is een grote groep van partners, ouders, vrienden, kinderen, broers en zussen, buren en collega’s.

Zorg voor mantelzorgers

Ruim 1 op de 10 mantelzorgers van iemand met psychische problemen, heeft een depressie of angststoornis. Zij voelen zich vaker overbelast dan andere mantelzorgers. Dat komt omdat zij zich zorgen maken over de negatieve gevolgen voor hun ‘patiënt’. Denk aan verlies van werk en sociale contacten en onbegrip bij anderen. Ook kunnen ze zorgen hebben over suïcidegevaar, gevolgen voor de kinderen en fysieke of materiële schade bij anderen.

De mantelzorger krijgt ook vaak een nieuwe rol waardoor de relatie van karakter verandert. Denk aan medicatieverstrekker en -controleur, toezichthouder op persoonlijke hygiëne, begeleider bij opleidings- en werkproblemen en helper bij het doorbreken van terugtrekgedrag en sociaal isolement.

Hulp vragen is moeilijk

Mantelzorgers van mensen met psychische problemen hebben meer moeite om hulp te vragen dan andere mantelzorgers. Een van de oorzaken is dat degene met een psychische aandoening zegt geen hulp van anderen te willen. Ook geeft deze groep mantelzorgers vaker dan andere mantelzorgers aan dat zij niemand kennen die zij om hulp kunnen vragen.

Mantelzorgers en huisarts

Driekwart van de huisartsen rekent ondersteuning van de familie van psychotische patiënten tot haar kerntaak. Ruim twee derde (68%) biedt die ondersteuning daadwerkelijk. Een meerderheid (58%) van de huisartsen vindt het haar taak om de familie informatie te geven over het ziektebeeld.

Preventieve Ondersteuning Mantelzorgers (POM)

POM is een methode voor tijdige ondersteuning van mantelzorgers in de ouderenzorg, thuiszorg en geestelijke gezondheidszorg. In aangepaste vorm is de aanpak ook goed toe te passen in de huisartsenzorg.

Lees verder

  • Thema Mantelzorg
  • Artikel Preventieve hulp voor mantelzorgers op De Nieuwe Praktijk
  • Bransen E. (2016). Naastbetrokkenen. In: Oostenberg E. (red). GGZ in de huisartsenpraktijk. Utrecht: Nederlands Huisartsen Genootschap
  • Te bestellen bij NHG