Ondersteuning voor professionals

Voor professionals die op zoek zijn naar informatie over goede zorg voor ouderen met psychische problemen, is het Nederlands Kenniscentrum Ouderenpsychiatrie (NKOP) opgericht. Het NKOP is partner voor professionals die werkzaam zijn in mental health and ageing.

Implementeren en uitvoeren van nieuwe inzichten en behandelmethodes

Het NKOP implementeert wetenschappelijke inzichten die de kwaliteit van zorg voor ouderen met psychische klachten verbeteren. Ook ontwikkelt het NKOP zelf actief nieuwe inzichten die daaraan bijdragen, in samenwerking met het Trimbos-instituut. Op de website van het NKOP vindt u:

  • informatie over onder meer de meest voorkomende psychiatrische stoornissen bij ouderen, slechthorendheid, ouderenmishandeling en suïcidaliteit;
  • richtlijnen, protocollen en meetinstrumenten;
  • achtergrondkennis en -artikelen.