Ondersteuning bij het maken van beleid

U wilt ouderen met psychische problemen verzekeren van de beste zorg. Hoe zorgt u als zorgorganisatie of overheid dat uw beleid daarbij aansluit? Het Trimbos-instituut helpt u door de ontwikkeling van richtlijnen en behandelmethoden. Ook geven we advies, doen we onderzoek en monitoren we of uw beleid werkt.

Kwaliteit van zorg in de ouderenpsychiatrie

Wij hebben verschillende onderzoeken gedaan naar de geestelijke gezondheidszorg voor ouderen in Nederland. In de loop van de jaren hebben wij daardoor veel kennis opgedaan over de toegankelijkheid en kwaliteit van de zorg voor ouderen met psychische problemen. Wij ontwikkelden bijvoorbeeld aanvullingen op de richtlijnen Depressie en Angststoornissen. We ontwikkelen momenteel de Generieke Module Ouderenpsychiatrie. Met deze kennis kunnen we uw beleid ondersteunen. Zo kunt u goed onderbouwde plannen maken, die de kwaliteit van leven van ouderen met psychische problemen verhogen.