Ouderen met psychiatrische problemen

Met het Nederlands Kenniscentrum Ouderenpsychiatrie ondersteunen we professionals om de best mogelijke zorg te leveren aan ouderen met psychiatrische problemen.

Andere benadering nodig

Alle ouderen krijgen te maken met veranderingen: lichamelijke achteruitgang, minder sociale contacten, veranderende levensomstandigheden (bij stoppen met werken bijvoorbeeld) en cognitieve problemen. Bij ouderen met psychiatrische problemen bemoeilijkt dit de zorg. Het behandelen van de klachten wordt ingewikkelder en vergt een andere benadering. Zonder de juiste kennis hiervan gaat hun kwaliteit van leven achteruit. Er is risico op onderbehandeling, overbehandeling of verkeerde behandeling.

Kwaliteitszorg vraagt kennis van behandelingen en cijfers

Veel organisaties kunnen niet aantonen dat hun behandelingen effectief zijn. Gebrek aan cijfers maakt het moeilijk om concreet te laten zien welke behandelingen werken. Het is moeilijk om te investeren in nieuwe behandelingen zonder duidelijke resultaten. Wij helpen u om hier zicht op te krijgen door (beleids)onderzoek te doen, te trainen, te adviseren en kennis uit te wisselen. Voor professionals doen we dat via het Nederlands Kenniscentrum Ouderenpsychiatrie (NKOP).

Wilt u meer weten over dit dossier?

Bernadette  Willemse

Stuur een bericht aan contactpersoon Bernadette Willemse of bel +31 (0)30 - 2959(210)


Nieuws

Presentatie van de Kennisagenda Ouderenpsychiatrie
16 november 2017 - De Kennisagenda Ouderenpsychiatrie inventariseert kennisvragen en kennishiaten in de ouderenpsychiatrie. Er is aandacht..
Eerste zorgstandaarden voor de ggz beschikbaar
26 oktober 2017 - De eerste zorgstandaarden en een aantal generieke modules voor professionals in de geestelijke gezondheidszorg zijn nu..
55-plussers vaak onbekend met nadelige gevolgen alcoholgebruik
1 juni 2017 - In de groep 55-70 jarigen komt matig en overmatig alcoholgebruik veel voor in vergelijking met jongere volwassenen. Over..

Publicaties

Willemse, B.M., Depla, M.F.I.A., Bohlmeijer, E.T. (2009). A creative reminiscence program for older adults with severe mental disorders: results of a pilot evaluation. Aging & Mental Health, 13(5), 736-743.

Meer publicaties over dit thema