Omvang van de KOPP/KOV-groep

KOPP/KOV (voorheen KOPP/KOV) staat voor Kinderen van Ouders met Psychische Problemen (KOPP) en Kinderen van Ouders met een Verslaving (KOV). Het kan gaan om één of beide ouders. Nederland telt jaarlijks 405.000 ouders met een psychische stoornis en/of verslaving.

Landelijke omvang KOPP/KOV-groep

Nederland telt jaarlijks 405.000 ouders met een psychische stoornis en/of verslaving volgens DSM-IV criteria (classificatiesysteem voor psychiatrische aandoeningen). Deze ouders hebben tezamen 577.000 kinderen onder de 18 jaar (KOPP/KOV-kinderen). Daarvan zijn 423.000 kinderen 12 jaar of jonger.

Deze aantallen vormen een ondergrens en zijn afkomstig uit het NEMESIS-2 onderzoek naar psychische stoornissen onder de Nederlandse bevolking. In dit onderzoek zijn ouders meegenomen met een stemmingsstoornis, angststoornis, aandachtstekortstoornis (o.a. ADHD), gedragsstoornis en verslaving. Ouders met andere psychische stoornissen zoals borderline, psychose, eetstoornis of schizofrenie zijn niet meegenomen in dit onderzoek. Ook ouders met alcohol- en drugsmisbruik zijn niet meegeteld.

Lokale omvang KOPP/KOV-groep

Per 10.000 inwoners hebben naar schatting 350 kinderen onder de 18 jaar een ouder met een psychische stoornis en/of een verslaving.

Bij deze indicatie is geen rekening gehouden met lokale verschillen in het voorkomen van een psychische stoornis of verslaving, het aantal volwassenen met kinderen etc.

Meer informatie

In deze infographics wordt informatie rondom KOPP/KOV duidelijk en schematisch weergegeven.