Achtergrond van HEE

HEE (Herstel Empowerment en Ervaringsdeskundigheid) heeft het concept Herstel in Nederland geïntroduceerd en daarmee de aanzet gegeven voor een andere visie op zorg en met name de positie van cliënten/patiënten daarbinnen. Herstel is een vertaling van het begrip recovery door de cliëntenbeweging en rehabilitatiestroming vanuit Amerika verspreid in de Westerse wereld.

Rond 2002 is HEE opgezet door Wilma Boevink vanuit het Trimbos Instituut en De Stichting Rehabilitatie. Ze verzamelde een groep ervaringsdeskundige om zich heen, vertaalde teksten over herstel (recovery) uit het Amerika, onder andere van Pat Deegan en zette projecten op in diverse instellingen. Er werden producten ontwikkeld en in een aantal organisaties toegepast binnen een traject gericht op empowerment en herstel van de patiënten die meteen in dat traject werden betrokken. Al snel werd dit gevolgd door onderzoek, waar Wilma uiteindelijk in 2017 op is gepromoveerd.

Groei van HEE

 • Steeds meer ervaringsdeskundigen sloten zich aan.
 • Steeds meer GGz instellingen toonden belangstelling.
 • Dat resulteerde in steeds meer (grote) opdrachten.
 • Marianne van Bakel werd in 2007 de coördinator van het HEE-team.
 • En daarna ook van de uitvoering van de HEE-trajecten.

Professionalisering

Vanaf 2010 werd het HEE team meer geprofessionaliseerd.

 • HEE-docenten werden al vanaf het begin betaald voor hun werkzaamheden, de tarieven werden nu vastgelegd per product en afhankelijk van niveau.
 • HEE-docenten worden binnen HEE meer systematisch opgeleid en ingezet bij de trajecten in diverse GGz-organisaties die de expertise van HEE inkochten.
 • HEE-ers werden gewilde werknemers ook bij onze (potentiele) opdrachtgevers. Ze bleven daarnaast een vaak aantal uren bij HEE werken. Anderen verhuurden als zzp-er hun kennis en vaardigheden aan HEE maar ook aan andere opdrachtgevers.

Verspreiding van Herstel en ervaringsdeskundigheid

In eerste instantie was HEE vooral gericht op ggz, maar in de loop der tijd heeft het begrip herstel zich verspreid ook los van HEE en in allerlei domeinen, zoals: welzijn en zorg in de wijken, somatische zorg, forensische zorg. Het aantal producten nam toe en er werden varianten ontwikkeld voor verschillende doelgroepen.

De verspreiding van het Herstel-begrip en de opkomst van betaalde ervaringsdeskundigen met name binnen de ggz, maakte ook dat de opdrachten aan HEE verminderden en vooral minder omvangrijk werden. HEE had zichzelf deels overbodig gemaakt. De organisaties hadden hun eigen teams met ervaringsdeskundigen die actief werden in herstelactiviteiten maar vaak ook scholing van medewerkers.

In 2016 werd het HEE-team losgekoppeld van HEE. De opdrachten veranderden, kleinschaliger en meer op maat, en het HEE-team werd steeds meer een (zeer) tijdelijk startplaats voor ervaringsdeskundigen die na korte tijd en veel scholing weer uitvlogen.

En nu: meer diversiteit

De boodschap van HEE is nog steeds actueel. Er is nog steeds behoefte aan ondersteuning bij herstel en herstelondersteunend werken. Nog steeds zijn er organisaties die worstelen met de vraag hoe doe je dit nu aanpakt in de praktijk. En zijn er zorgvragers die niet de zorg krijgen waar ze behoefte aan hebben en nog steeds het gevoel hebben dat wat zij willen en vragen niet gehoord wordt.

HEE heeft niet overal  het antwoord op, maar onze kennis en expertise is nog steeds een bron van inspiratie en geeft aanknopingspunten voor het verspreiden van de vruchten van zoveel jaren zoeken naar nieuwe wegen. Op basis daarvan biedt HEE steun en schept de aanpak ruimte voor het vinden van nieuwe routes naar herstel.  Het activiteitenaanbod is daarbij ondersteunend.

 • Het programma wordt aangeboden vanuit het Trimbos-instituut. We werken met een wisselende groep van ervaringsdeskundigen, deels uit de groep van ‘oude’ HEE-ers maar ook met talenten die we elders tegen zijn komen. Zo mogelijk werken we ook samen met de ervaringsdeskundigen in dienst van de opdrachtgever.
 • Het aanbod is meer divers en op maat.
 • Onze activiteiten worden nog steeds uitsluitend uitgevoerd door ervaringsdeskundigen.

HEE werkt ook samen met wetenschappers van het Trimbos-instituut die zich met deze thema’s bezig houden, zowel in onderzoek als implementatie. Zo worden diverse kennisbronnen gebundeld.