Erkende interventie: Wellness Recovery Action Plan

Doel

WRAP is een plan voor zelfhulp waarmee mensen met ernstige psychische aandoeningen eigen identiteit, balans en verloren gewaande sociale rollen kunnen hervinden en over de gevolgen van ontwrichtende psychische ervaringen heen kunnen groeien. Zij kunnen ermee ontdekken hoe ze zelf betekenis kunnen geven aan hun ervaringen en hoe zeer dit bijdraagt aan hun herstel. WRAP ondersteunt persoonlijk herstel, emancipatie en het doorbreken van (zelf)stigmatisering.

Doelgroep

Mensen met langdurige en ernstige psychische aandoeningen, bij wie sprake is van psychische en/of maatschappelijke ontwrichting. WRAP is niet gebonden aan een specifieke diagnose.

Aanpak 

WRAP wordt standaard aangeboden in 8 groepsbijeenkomsten van 2,5 uur. De bijeenkomsten worden geleid door geschoolde WRAP Facilitators. WRAP Facilitators zijn ervaringsdeskundigen. Tijdens de bijeenkomsten maken de deelnemers een begin met hun eigen WRAP plan. Zij kunnen dit thuis verder ontwikkelen.

Materiaal

Er is een werkmap ontwikkeld voor de deelnemers van een WRAP-groep. Zij maken hierin hun eigen WRAP. Er is een Trainingshandboek voor de WRAP Facilitators. Dit Trainingshandboek is een vertaling van het originele WRAP Manual, ontwikkeld door Mary Ellen Copeland. Kenniscentrum Phrenos en HEE (Trimbos-instituut) zijn licentiehouder van de rechten voor de Nederlandse vertaling voor de Benelux.

Onderbouwing

WRAP sluit aan bij de bestaande ontwikkelingen op het gebied van herstel en ervaringsdeskundigheid. Methodische zelfhulp lijkt steeds meer een randvoorwaarde voor herstel en de goede inzet van ervaringsdeskundigheid (Boertien e.a. 2012b). De inzet van ervaringsdeskundigheid bij het krijgen van inzicht in en ontwikkelen van persoonlijke ervaringskennis ondersteunt herstel. WRAP sluit goed aan bij de andere methoden voor zelfhulp zoals ‘Herstellen doe je zelf’ en de HEE-herstelwerkgroepen. WRAP biedt een concreter en omvattender houvast voor zowel persoonlijke herstelprocessen als voor de ervaringsdeskundige inzet. WRAP kan de inrichting van herstelondersteunende zorg ondersteunen omdat de cliënt steeds meer zicht krijgt op zijn eigen herstel en van daaruit leert om, waar nodig, een meer concrete hulpvraag te formuleren.

Onderzoek

Uit een in de VS uitgevoerde RCT bij 519 personen blijkt dat WRAP effectief is: deelnemers aan WRAP hebben significant minder last van symptomen, hogere scores op hoop en een hogere subjectieve kwaliteit van leven dan deelnemers met care as usual (Cook e.a. 2011). Bovendien bleek uit een multivariate analyse dat de WRAP-deelnemers significant beter voor hun eigen behoeften en belangen opkomen in hun contacten met GGZ-hulpverleners (Jonikas e.a. (2011). Een tweede RCT uit de VS naar zorgbehoefte en zorggebruik laat een daling zien van zowel zorggebruik als zorgbehoefte bij de deelnemers aan een WRAP cursus vergeleken met deelnemers aan een cursus welzijn en gezonde voeding (Cook e.a. 2013).