Effectieve interventies: Individuele plaatsing en steun (IPS)

Mensen met ernstige psychische aandoeningen integreren beter in betaald regulier wanneer ze begeleid worden volgens de methode Individuele Plaatsing en Steun (IPS). IPS is grondig getest in de VS en ook in Nederland effectief bevonden door de erkenningscommissie interventies langdurige GGZ.

Voor wie is IPS bedoeld?

Individuele Plaatsing en Steun is bedoeld voor mensen met ernstige psychische aandoeningen, zoals schizofrenie en andere psychosen, bipolaire stoornissen, ernstige depressies en persoonlijkheidsstoornissen, die geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschiktheid zijn verklaard of behoren tot de groep cliënten van de sociale dienst met een grote afstand tot de arbeidsmarkt.

IPS is ook geschikt voor jonge mensen die recent een psychose hebben doorgemaakt of andere psychische problemen hebben. Wanneer zij de draad weer willen oppakken maar daarbij begeleiding nodig hebben, krijgen ze ondersteuning van de IPS-begeleider bij het zoeken naar een geschikte baan of opleiding. Een IPS-begeleider zorgt voor een netwerk van werkgevers en onderhoudt contact met werkgevers en cliënt nadat er voor iemand een geschikte plaats is gevonden.

Hoe ziet het IPS-traject eruit?

In ieder IPS-traject volgt een aantal fasen elkaar op:

  • intake en assessment; 
  • acquisitie en plaatsing;
  • coaching en begeleiding op de werkplek; 
  • aanpassen van de werkplek (indien nodig). 

Cliënten ontvangen gerichte training in de vaardigheden die ze nodig hebben op de werkplek waar ze geplaatst zijn. De IPS-trajectbegeleider maakt deel uit van een team waarin arbeidsbegeleiding en GGZ-hulp geïntegreerd zijn. Ook de werkgever ondersteunt de cliènt, bijvoorbeeld bij juridische en financiële kwesties rond uitkeringen en werk.

De effectiviteit van IPS

Het IPS-model is in de VS grondig getest op effectiviteit. Met de IPS-methode komen in anderhalf à twee jaar enkele tientallen procenten meer mensen aan regulier betaald werk dan met gebruikelijke vormen van arbeidsre-integratie. Uit Nederlands onderzoek blijkt dat IPS na 30 maanden tot een hoger percentage mensen met betaald werk leidt (44% in vergelijking tot 25% bij de gebruikelijke arbeidsbegeleiding).

De rol van het Trimbos-instituut

De onafhankelijke beoordelingscommissie interventies langdurige GGZ beoordeelde Individuele Plaatsing en Steun als ´effectief volgens goede aanwijzingen´. Bij het Trimbos-instituut zijn we verantwoordelijk voor de samenstelling en de ondersteuning van deze commissie. Maar we kunnen u ook helpen bij het implementeren van een methode of onderzoek doen naar effecten en ontwikkeling van het gebruik van interventies in uw regio. Wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen? Neem contact met ons op.