Effectieve interventies: Geïntegreerde dubbele-diagnosebehandeling (IDDT)

Hoe helpt u de kwaliteit van leven van mensen met een dubbele diagnose verbeteren? IDDT is een behandelmodel waarbinnen u verschillende interventies kunt uitvoeren bij cliënten die gelijktijdig last hebben van een psychiatrische stoornis en een stoornis in het middelengebruik (verslaving).

IDDT: behandelmodel

IDDT is een behandelmodel waarbinnen verschillende interventies uitgevoerd kunnen worden. Het model beschrijft 13 behandelinhoudelijke onderdelen en 14 organisatorische onderdelen. De behandeling van iedere patiënt is een mix van deze onderdelen. In een geïntegreerde behandeling als IDDT is het doel allereerst om aan te sluiten bij de problemen die de cliënt als de meest dringende beschouwt, om zo toe te werken naar inzicht in de samenhang van de problemen.

De effectiviteit van IDDT

IDDT is effectief volgens verschillende buitenlandse onderzoeken: deelnemers aan deze onderzoeken verminderden hun middelengebruik en vertoonden een verbetering van psychiatrische symptomen. Een meta-analyse van studies in de Verenigde Staten toonde bescheiden maar geen significante positieve effecten aan van IDDT op psychologische uitkomsten en alcoholgebruik, terwijl de standaard zorg leidde tot een vermindering van drugsgebruik. In Nederland is er nog geen effectonderzoek naar IDDT verricht.

De rol van het Trimbos-instituut

De onafhankelijke beoordelingscommissie interventies langdurige GGZ beoordeelde IDDT als ´goed onderbouwd´. Veel instellingen voor GGZ en verslavingszorg gebruiken IDDT, maar het is moeilijk conclusies te trekken over de werkzame elementen binnen het model. Bij het Trimbos-instituut zijn we verantwoordelijk voor de samenstelling en de ondersteuning van deze commissie. Maar we kunnen u ook helpen bij het implementeren van een methode of onderzoek doen naar effecten en ontwikkeling van het gebruik van interventies in uw regio. We zijn nauw betrokken bij het Landelijk Expertisecentrum Dubbele Diagnose (LEDD). Wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen? Neem contact met ons op.