De Gezonde School: ondersteuning voor professionals

U wilt scholen goed kunnen helpen bij de preventie van alcohol- en drugsgebruik en roken. De gezonde school en genotmiddelen (DGSG) is hét schoolpreventieprogramma over alcohol, roken en drugs. Het programma bevat beleidsrichtlijnen voor scholen. Hiermee helpt u scholen een beleid voor alcohol en drugs op te zetten. En helpt u leerlingen met problematisch gebruik vroegtijdig op te sporen en te begeleiden.

DGSG: schoolpreventieprogramma voor professionals

Als u werkt in een instelling voor verslavingszorg of GGD, krijgt u regelmatig vragen van scholen. Bijvoorbeeld als zich daar een incident met alcohol of drugs heeft voorgedaan. Of als scholen willen beginnen aan een preventieprogramma. In die gevallen kunt u daar het programma De gezonde school en genotmiddelen (DGSG) begeleiden en implementeren. Hiervoor kunt u terecht op de website www.dgsg.nl/professionals. Daar vindt u meer informatie over het preventieprogramma en kunt u preventiemateriaal downloaden.

De gezonde school: een landelijke aanpak

Het preventieprogramma DGSG is onderdeel van een landelijke aanpak van gezondheid op scholen. Scholen kunnen binnen deze aanpak een ondersteuningsaanbod krijgen. Ook kunnen ze het Vignet Gezonde School aanvragen. Andere thema’s waar de landelijke aanpak De gezonde school zich op richt, zijn: 

  • voeding
  • sport en bewegen
  • welbevinden en sociale veiligheid
  • hygiëne, huid, gebit en gehoor
  • relaties en seksualiteit
  • fysieke veiligheid
  • milieu