• Zoek
  • NL / EN

Ondersteuning bij de uitvoering van de Opiumwet

Veel gemeenten hebben geen zicht op het drugsgebruik binnen de eigen gemeentegrenzen. Hoe krijgt u zicht op drugsgebruik in uw gemeente? Hoe ontwikkelt u effectief beleid? Het Trimbos-instituut ondersteunt daarbij door onder andere kwantitatief onderzoek te doen in uw gemeente. Ook geven we advies bij het opstellen van uw plannen. 

Verzamelen cijfers drugsgebruik in uw gemeente

Bent u op zoek naar cijfers over drugsgebruik in uw gemeente, maar heeft u daar nog geen zicht op? Wij voeren samen met u een onderzoek uit en verzamelen gegevens over het lokale drugsgebruik. Hiervoor hebben we een speciale methode ontwikkeld: Gemeentepeil. Zo brengen we in kaart waar er aandachtspunten liggen waarop u met uw beleid kunt inspelen. 

Nalevingsonderzoek Opiumwet

Met ons nalevingsonderzoek bekijken wij samen met u hoe het drugsbeleid in uw gemeente wordt nageleefd. Dat doen we door het inzetten van mysteryshoppers in coffeeshops. Ook helpen wij u om de effectiviteit van nieuw drugsbeleid te evalueren na de invoering ervan. Daarnaast kunnen toezichthouders de resultaten uit het nalevingsonderzoek gebruiken om te weten waar zij extra controles moeten uitvoeren. 

Uitvoering Opiumwet

Wij helpen u met het schrijven van effectieve gemeentelijke plannen voor de uitvoering van de Opiumwet. Daarnaast denken we mee over de juiste interventies om de Opiumwet zo succesvol mogelijk te vertalen naar beleid voor uw gemeente.