• Zoek
  • NL / EN

Ondersteuning bij de uitvoering van de Drank- en Horecawet

De ontwikkeling en uitvoering van alcoholbeleid kan lastig zijn voor u als gemeente. Hoe zorgt u ervoor dat verstrekkers van alcohol de Drank- en Horecawet (DHW) naleven? Hoe handhaaft u de wet en voert u hem zo goed mogelijk uit? Het Trimbos-instituut ondersteunt u met advies en verschillende tools en instrumenten.

Nalevingsonderzoek

Voordat u effectief beleid kunt opstellen, moet u de startsituatie kennen. Met het nalevingsonderzoek bekijken wij samen met u en uw gemeentelijke partners hoe u de naleving van het alcoholbeleid in uw gemeente kunt onderzoeken. Dat doen we door het inzetten van mysteryshoppers in horecagelegenheden en supermarkten. Ook helpen wij u om de effectiviteit van nieuw alcoholbeleid te evalueren na de invoering ervan. 

Handhaving Drank- en Horecawet

Toezichthouders in uw gemeente controleren de gelegenheden waar alcohol verkocht wordt. Zij kunnen de resultaten uit ons nalevingsonderzoek gebruiken om te weten waar zij extra controles moeten uitvoeren. Daarnaast is er speciaal voor hen het Expertisecentrum Handhaving Drank- en Horecawet. Het Expertisecentrum biedt toegang tot:

  • specifieke informatie over de relevante wet- en regelgeving en recente wijzigingen;
  • informatie over nieuwe toezichtstechnieken;
  • informatie over de uitvoering van de Drank- en Horecawet;
  • praktijkvoorbeelden over toezicht op de DHW.

Uitvoering Drank- en Horecawet

Wij kunnen u helpen met het schrijven van effectieve gemeentelijke preventie- en handhavingsplannen voor de uitvoering van de Drank- en Horecawet. Daarnaast denken we mee over de juiste interventies om de Drank- en Horecawet zo succesvol mogelijk in te voeren in uw gemeente. Eerst evalueren we hoe het beleid er nu uitziet. We kijken waar verbeterkansen liggen. Op basis van deze scan, de zogenoemde Scanner preventie- en handhavingsplan alcohol, adviseren we over nieuw beleid of aanpassingen in het huidige beleid.