Psychische aandoeningen van Nederlanders: NEMESIS-2

Het voorkomen, ontstaan, beloop en de consequenties van psychische aandoeningen tussen de 18 en 64 jaar komen aan bod in de NEMESIS-2 studie.

Wij volgen respondenten gedurende langere tijd met behulp van meerdere metingen. Het doel van NEMESIS-2 is het genereren van  basisinformatie over de status van de geestelijke gezondheid van de volwassen bevolking en veranderingen daarin. Veel andere instituten en instellingen gebruiken deze cijfers om kennis te verwerven of om beleid te maken.

NEMESIS-2 is een bevolkingsonderzoek bij volwassenen die meerdere jaren worden gevolgd om uitspraken te kunnen doen over psychische aandoeningen (inclusief middelengebruik en verslaving):

  • vóórkomen (prevalentie)
  • (nieuw) ontstaan
  • beloop
  • consequenties (voor bijvoorbeeld functioneren en zorggebruik)

In mondelinge interviews van gemiddeld anderhalf uur nemen wij een klinisch instrument af. Na afloop stellen wij een psychiatrische diagnose: heeft deze deelnemer te maken met een 'common mental disorder'? Verder ontwikkelen wij per meting een vragenlijst waarin een reeks onderwerpen aan de orde komt. Het gaat dan vooral om het later kunnen vaststellen van risico-indicatoren maar ook consequenties van psychische aandoeningen.

Anders dan patiƫntonderzoek

NEMESIS-2 geeft een veel breder beeld van de psychische problematiek in de volwassen bevolking dan patiëntonderzoek en registratiecijfers. Lang niet iedereen met klachten zoekt immers contact met een zorgprofessional. 

NEMESIS-2: voorbeelden van inzichten

  • De nieuwe cijfers over suïcidaliteit maakten duidelijk dat 113online een goede aanvulling is op het reguliere behandelaanbod voor mensen met psychische problemen.
  • De cijfers over ‘matched care’ ondersteunden versterking van de huisartsenzorg met een POH-GGZ en de generalistische basis-GGZ.
  • Mensen met een lage opleiding hebben een duidelijk verhoogde kans op een psychische aandoening. Mensen die nadelige gevolgen van de huidige economische crisis ervaren (zoals verlies van hun baan of een aanzienlijk lager huishoudinkomen), hebben een duidelijk verhoogde kans om een psychische aandoening te ontwikkelen.
  • De meeste aandoeningen in de top 5 van psychische en lichamelijke aandoeningen met het grootste effect op het aantal verzuimdagen waren psychisch van aard. Depressie is de aandoening met de hoogste verzuimkosten voor de samenleving.
  • Preventie van angststoornissen zal hoogstwaarschijnlijk bijdragen aan een vermindering van hart- en vaatziekten.

Meer informatie over NEMESIS-2

Wilt u meer lezen over de opzet van de studie, de gebruikte meetinstrumenten of publicaties die erover zijn verschenen, bezoek dan de website van NEMESIS-2