Monitoring psychische gezondheid en welbevinden

Met NEMESIS-2 geven we inzicht in de psychische gezondheid en het welbevinden van volwassen Nederlanders. Met HBSC Nederland monitoren we het welzijn en de (geestelijke) gezondheid van scholieren.

NEMESIS-2: Geestelijke gezondheid volwassenen

NEMESIS-2 is een longitudinaal onderzoek dat zorgt voor basisinformatie over de status van de geestelijke gezondheid van de volwassen bevolking en veranderingen daarin. Doel van de studie is om actuele gegevens te verkrijgen over het vóórkomen, ontstaan, beloop en de gevolgen van psychische aandoeningen in de algemene volwassen bevolking.

HBSC: Gezondheid en welbevinden scholieren

Het onderzoek Health Behaviour in School-aged Children (HBSC) van de Wereldgezondheidsorganisatie zorgt voor een beeld van gezondheid en welbevinden van scholieren internationaal. In Nederland zijn de Universiteit Utrecht, het Sociaal en Cultureel Planbureau en het Trimbos-insitituut verantwoordelijk voor de HBSC-cijfers. In het schooljaar 2013/2014 werd het onderzoek voor de vierde keer in Nederland uitgevoerd door het Trimbos-instituut. Het onderzoek levert kennis voor preventie en kennis voor jeugdbeleid. Door de internationale is het mogelijk om de gegevens over de Nederlandse jeugd te vergelijken met bijna alle Europese landen, de VS, Canada en Israël.

 

Wilt u meer weten over dit dossier?

Marloes  Kleinjan

Stuur een bericht aan contactpersoon Marloes Kleinjan of bel +31 (0)30 - 2971(194)

Meer producten

Producten

Nieuws

Driekwart leden panel Psychisch Gezien heeft geen face to face contact met hulpverlener
13 mei 2020 - Slechts 26% van de 600 deelnemers van het panel Psychisch Gezien had eind april face-to-face contact met een..
Nieuw onderzoek naar psychische gezondheid Nederlanders
4 juli 2019 - Een grootschalige studie moet een actueel beeld geven van de psychische gezondheidstoestand van Nederlandse volwassenen...
Pijnklachten kunnen belangrijke rol spelen in ontwikkeling van suïcidaliteit
8 april 2019 - Mensen met ernstige pijnklachten lopen een groter risico om meer met de dood bezig te zijn en gedachten over suïcide te..

Meer nieuws over dit onderwerp

Publicaties

Schotanus-Dijkstra, M., Klooster, P.M. ten, Drossaert, C.H.C., Pieterse, M.C., Bolier, L., Walburg, J.A., & Bohlmeijer, E.T. (2016). Validation of the Flourishing Scale in a sample of people with suboptimal levels of mental well-being. BMC Psychology. doi:10.1186/s40359-016-0116-5

Verwer, J.H., Leeuwen, C.M.C. van, Bolier, L., & Post, M.W.M. (2016). Feasibility of an online well-being intervention for people with spinal cord injury: a pilot study. Spinal Cord, 54(Juni), 473-477. 10.1038/sc.2015.165

Barbaglia, G., Have, M. ten, Dorsselaer, S. van, Alonso, J., Vilagut, G., & Graaf, R. de (2015). Low functional status as a predictor of incidence of emotional disorders in the general population. Quality of Life Research, 24, 651-659 . doi:10.1007/s11136-014-0803-8

Meer publicaties over dit onderwerp