Monitoring drugsmarkt in Nederland: DIMS

Welke nieuwe recreatieve drugs verschijnen er op de Nederlandse markt?

Dankzij een landelijk netwerk van testlocaties, meest bij instellingen voor verslavingszorg, heeft het DIMS een goed beeld van de nieuwe middelen die de Nederlandse drugsgebruiker uitprobeert. Dit geldt ook voor de kwaliteit en samenstelling van bestaande middelen.

Het DIMS-bureau is ondergebracht bij het Trimbos-instituut. Het coördineert het Drugs Informatie en Monitoring Systeem (DIMS). Voor het DIMS verzamelen wij informatie via een landelijk netwerk van twaalf deelnemers met 33 testlocaties in Nederland.

In 2019 leverden gebruikers bij het DIMS ruim 18.000 samples in van vooral ecstasy, cocaïne en speed om te laten testen op inhoud. Het DIMS kan op deze manier goed volgen wat er te koop is op de markt van uitgaansdrugs, waaronder de ecstasymarkt. Voor de instellingen is dit een goede manier om in contact te komen met potentiële gebruikers en hen informatie te geven over de risico’s van drugsgebruik. 

Red alert bij gevaar voor de volksgezondheid

Dankzij de monitorfunctie kan het DIMS direct ingrijpen wanneer drugsmonsters worden aangetroffen die stoffen bevatten die een acuut gevaar vormen voor de volksgezondheid. Het netwerk van deelnemende instellingen garandeert bij zo’n situatie dat in bijna heel Nederland effectief actie kan worden ondernomen. Dat gebeurt onder andere met de Red Alert app.

Meer over de Red Alert app

DIMS Jaarbericht

Wilt u snel inzicht krijgen in de stand van zaken op de Nederlandse markt van (party-)drugs? Voor beleidsmakers en andere geïnteresseerden publiceren wij ieder jaar het Jaarbericht. Voorbeelden van onderwerpen in het DIMS Jaarbericht zijn prijs, zuiverheid en versnijdingen van ecstasy, speed, cocaïne, LSD, ketamine en NPS.