Monitoring drugsmarkt in Nederland: DIMS

Door drug monitoring geven wij inzicht in de drugsmarkt, drugsgebruik en -incidenten in Nederland.

Drugs Informatie en Monitoring Systeem (DIMS)

Wij hebben de drugsmarkt in beeld en publiceren hierover vanuit het Drugs Informatie en Monitoring Systeem (DIMS). Voor de Nationale Drug Monitor (NDM) werken wij samen met in Nederland lopende onderzoeken (peilingen, registraties) over gebruik van alcohol en drugs. De NDM evalueert de resultaten en vat ze jaarlijks samen.

Monitor Drugsincidenten (MDI)

Met de Monitor Drugsincidenten (MDI) houdt het Trimbos-instituut actuele gegevens bij over aard en omvang van gezondheidsincidenten in Nederland die te maken hebben met drugs.

THC-gehalte in wiet, nederwiet en hasj

Sinds 1999 monitoren we het THC-gehalte in cannabis. Daarvoor kopen we wiet-producten uit binnen- en buitenland.

Reporting Desk for New Drugs – Annual Report 2021

In the Netherlands, a total of 98 different new psychoactive substances were reported to the Reporting Desk for New Drugs by the participating laborator...

Lees meer >

Meldpunt Nieuwe Drugs (MND) – Jaarrapportage 2021

Het Meldpunt Nieuwe Drugs verzamelt via zijn partners informatie over NPS. De laboratoriumdata over NPS van het Douanelaboratorium, het Nederlands Foren...

Lees meer >

Nationale Drug Monitor 2021

De Nationale Drug Monitor is nu beschikbaar als website via nationaledrugmonitor.nl. Dit is het eerste kerncijferrapport van de Nationale Drug Monito...

Lees meer >
Product image

Feiten en cijfers over 4-FA

Update oktober 2017Bekijk dit product
Product image

Watervergiftiging door gebruik van xtc

Wat is het en hoe kan het word...Bekijk dit product
Product image

Opwindingsdelier

Informatie voor politie, bevei...Bekijk dit product

Actueel