Doet de school van uw kind mee aan het EXPLORE-onderzoek?

In het najaar van 2019 voert het Trimbos-instituut het EXPLORE onderzoek uit. Dit is een landelijk onderzoek naar onder andere roken, drinken, sociale media en gamen onder scholieren in het praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs (VSO).

Als de school van uw zoon of dochter meedoet met dit onderzoek, heeft u wellicht vragen. Die beantwoorden we graag:

Voor ouders van leerlingen op praktijk- of REC-4 scholen

Waarom heb ik een folder over dit onderzoek ontvangen?

De school van uw kind doet mee met dit onderzoek. Dat betekent dat we aan leerlingen uit een aantal klassen vragen om één keer een online vragenlijst in te vullen. Uw kind zit in één van deze klassen.

Waar gaat het onderzoek over?

Het onderzoek gaat vooral over roken en alcohol drinken. Ook stellen we vragen over drugsgebruik, sociale media en gamen. Op het regulier onderwijs doen we om de twee jaar landelijk onderzoek naar deze thema’s. In het praktijkonderwijs en het VSO is in 2008 voor het laatst landelijk onderzoek gedaan. Om te weten hoe het nu gaat met deze groep jongeren én om een zo volledig mogelijk beeld te krijgen van alle jongeren in Nederland, gaan we in het najaar van 2019 opnieuw onderzoek doen onder jongeren op het praktijkonderwijs en het VSO.

Waarom is dit onderzoek belangrijk?

Met de resultaten van dit onderzoek willen we kijken hoe het met de jongeren van het praktijkonderwijs en VSO gaat en hoe zij het beste geholpen kunnen worden om (toekomstig) riskant gedrag te voorkomen.

Wanneer vindt het onderzoek plaats?

Het onderzoek vindt plaats in oktober of november 2019. U kunt contact opnemen met de leerkracht van uw kind om te vragen op welke dag het onderzoek plaatsvindt. Leerlingen worden één keer gevraagd om in de klas een online vragenlijst in te vullen.

Hoe ziet de vragenlijst eruit?

De vragenlijst is met behulp van deskundigen aangepast aan het niveau van  leerlingen. De onderzoeksassistenten worden getraind om leerlingen te helpen bij het invullen van de vragenlijst als dat nodig is.

Dit onderzoek gaat over roken, alcohol drinken en drugsgebruik bij mijn kind. Maar mijn kind gebruikt deze middelen niet. Waarom zou mijn kind toch meedoen met dit onderzoek?

Ook als uw kind niet rookt, drinkt of drugs gebruikt is het voor het onderzoek belangrijk dat uw kind deelneemt. Wij willen namelijk een betrouwbare schatting geven van het percentage jongeren in het praktijk- en speciaalonderwijs dat deze middelen gebruikt. Daarvoor is het noodzakelijk dat ook de jongeren die niet roken, drinken of drugs gebruiken aan ons onderzoek deelnemen.

Hoe kan ik bezwaar maken tegen deelname van mijn kind aan dit onderzoek?

Wilt u niet dat uw kind meedoet met het onderzoek? U kunt dit dan doorgeven aan de leerkracht van uw kind (i.v.m. de privacy kunt u de afmelding niet aan het Trimbos-instituut doorgeven). Uw kind vult de vragenlijst dan niet in. Indien u uw kind niet afmeldt, zullen wij uw kind vragen om de vragenlijst in te vullen. Uw kind kan ook zelf besluiten niet mee te doen. Deelname is geheel vrijwillig en uw kind kan op ieder moment, zonder het geven van een reden, stoppen met het onderzoek.

Hoe wordt er omgegaan met de privacy van mijn kind?

De vragenlijst is anoniem. Dat betekent dat uw kind zijn of haar naam niet invult. Er wordt ook geen andere informatie gevraagd waarmee achterhaald kan worden welke antwoorden uw kind gegeven heeft. Ook in rapporten worden alleen cijfers over groepen leerlingen gepresenteerd, dus niet over bepaalde leerlingen, klassen of scholen. Ook de school ontvangt geen resultaten over uw kind.

Voor ouders van leerlingen op REC-3 scholen

Waarom heb ik een folder over dit onderzoek ontvangen?

De school van uw kind doet mee met dit onderzoek. Dat betekent dat we aan leerlingen uit een aantal klassen vragen om één keer, onder begeleiding van een onderzoeksassistent, een digitale vragenlijst in te vullen. Uw kind zit in één van deze klassen.

Waar gaat het onderzoek over?

Het onderzoek gaat over roken, alcohol drinken en drugsgebruik door jongeren op cluster 3 scholen.

Waarom is dit onderzoek belangrijk?

Op dit moment zijn er geen landelijke cijfers over het middelengebruik door jongeren op cluster 3 scholen. Met de resultaten van dit onderzoek willen we kijken hoe het met deze jongeren gaat en hoe zij het beste geholpen kunnen worden om (toekomstig) riskant gedrag te voorkomen.

Wanneer vindt het onderzoek plaats?

Het onderzoek vindt plaats in het najaar van 2019.

Hoe ziet de vragenlijst eruit?

De vragenlijst is met behulp van deskundigen opgesteld en is geschikt voor jongeren met een IQ vanaf 60. De onderzoeksassistenten nemen de vragenlijst 1 op 1 op een iPad af bij leerlingen. De afname duurt ongeveer 20-25 minuten.

Hoe wordt er omgegaan met de privacy van mijn kind?

Er wordt zorgvuldig en vertrouwelijk omgegaan met de antwoorden die uw kind tijdens dit onderzoek geeft. Dit gebeurt volgens de privacyregelgeving, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In de rapportages worden alleen cijfers over groepen jongeren gepresenteerd, dus niet over bepaalde jongeren, klassen of scholen. Ook de school ontvangt geen resultaten over uw kind. Meer weten? Lees wat we doen met de informatie over uw kind (pdf).

Dit onderzoek gaat over roken, alcohol drinken en drugsgebruik bij mijn kind. Maar mijn kind gebruikt deze middelen niet. Waarom zou mijn kind toch meedoen met dit onderzoek?

Ook als uw kind niet rookt, drinkt of drugs gebruikt is het voor het onderzoek belangrijk dat uw kind deelneemt. Wij willen namelijk een betrouwbare schatting geven van het percentage jongeren in het speciaal onderwijs dat deze middelen gebruikt. Daarvoor is het noodzakelijk dat ook de jongeren die niet roken, drinken of drugs gebruiken aan ons onderzoek deelnemen.

Mijn kind is 16 jaar of ouder, hoe kan ik bezwaar maken tegen deelname van mijn kind aan dit onderzoek?

Wilt u niet dat uw kind meedoet met het onderzoek? U kunt dit dan doorgeven aan de leerkracht van uw kind (i.v.m. de privacy kunt u de afmelding niet aan het Trimbos-instituut doorgeven). Uw kind vult de vragenlijst dan niet in. Indien u uw kind niet afmeldt, zullen wij uw kind vragen om de vragenlijst in te vullen. Uw kind kan ook zelf besluiten niet mee te doen. Deelname is geheel vrijwillig en uw kind kan op ieder moment, zonder het geven van een reden, stoppen met het onderzoek.

Mijn kind is jonger dan 16 jaar, hoe kan ik mijn kind mee laten doen met dit onderzoek?

Wilt u uw kind laten meedoen met dit onderzoek? Vul dan het online aanmeldformulier in via de website: extra.trimbos.nl/explore. Deelname is geheel vrijwillig en uw kind kan op ieder moment, zonder het geven van een reden, stoppen met het onderzoek.