Opschaling e-mental health

Er zijn vele e-mental health interventies via websites of apps die bijdragen aan betaalbare en toegankelijke zorg van hoge kwaliteit. Uw patiënten vergroten hiermee bovendien hun zelfredzaamheid. Toch vindt de toepassing van e-mental health nog niet op grote schaal plaats in de huisartsenpraktijk.

Het Trimbos-instituut wil het gebruik van effectieve e-mental health interventies opschalen. Dit doen we door onderzoek, deskundigheidsbevordering en advies op maat.

Onderzoek opschaling e-mental health

Het Trimbos-instituut onderzocht in opdracht van het ministerie van VWS wat er nodig is voor een breder gebruik van e-mental health.

Uit het onderzoek blijkt dat er een groep van ‘koplopers’ is die e-mental health toepast in de reguliere werkwijze. Zij vinden dat e-mental health kwalitatief goede zorg is die nuttig is voor een deel van hun patiënten. Daarnaast is er een grote en diverse groep ‘volgers’ die e-mental health wil inzetten, maar niet weet hoe te starten. Voor hen spelen vragen als:

  • Welke interventies zijn effectief?
  • Welke aanbieders zijn er?
  • Hoe moet ik kiezen?
  • Hoe kan ik dit financieren?

Eerste stappen

Wij zien de volgende eerste stappen naar opschaling:

  • duidelijker maken van nut en noodzaak van het inzetten van e-mental health binnen de huisartsenpraktijk;
  • aanbieden van praktische, inhoudelijke informatie over bijvoorbeeld mogelijkheden tot financiering.
Product image

E-mental health in de huisartsenpraktijk

Onderzoek naar gebruik en erva... Bekijk dit product
Product image

Infographic E-Mental Health door huisarts en POH-GGZ

Wat is er nodig voor opschaling? Bekijk dit product