Opschaling e-mental health

Er zijn vele e-mental health interventies via websites of apps die bijdragen aan betaalbare en toegankelijke zorg van hoge kwaliteit. Uw patiënten vergroten hiermee bovendien hun zelfredzaamheid. Toch vindt de toepassing van e-mental health nog niet op grote schaal plaats in de huisartsenpraktijk.

Het Trimbos-instituut wil het gebruik van effectieve e-mental health interventies opschalen. Dit doen we door onderzoek, deskundigheidsbevordering en advies op maat.

Onderzoek opschaling e-mental health

Het Trimbos-instituut onderzocht in opdracht van het ministerie van VWS wat er nodig is voor een breder gebruik van e-mental health.

Uit het onderzoek blijkt dat er een groep van ‘koplopers’ is die e-mental health toepast in de reguliere werkwijze. Zij vinden dat e-mental health kwalitatief goede zorg is die nuttig is voor een deel van hun patiënten. Daarnaast is er een grote en diverse groep ‘volgers’ die e-mental health wil inzetten, maar niet weet hoe te starten. Voor hen spelen vragen als:

  • Welke interventies zijn effectief?
  • Welke aanbieders zijn er?
  • Hoe moet ik kiezen?
  • Hoe kan ik dit financieren?

Eerste stappen

Wij zien de volgende eerste stappen naar opschaling:

  • duidelijker maken van nut en noodzaak van het inzetten van e-mental health binnen de huisartsenpraktijk;
  • aanbieden van praktische, inhoudelijke informatie over bijvoorbeeld mogelijkheden tot financiering;
Detail van de EMHtoolkit

Online toolkit voor huisartsen

Er is veel belangstelling voor digitale ondersteuning bij de begeleiding en behandeling van patiënten met psychische klachten in de huisartsenpraktijk. Tegelijkertijd zijn er ook veel vragen: waar te beginnen? Wat is goede digitale hulp? Welk aanbod is er? Om huisartsen en praktijkondersteuners hiermee te helpen ontwikkelde het Trimbos-instituut de toolkit ‘E-mental health in de huisartsenpraktijk’.

Neem eens een kijkje op www.huisarts-emh.nl.

Meer informatie?

Wilt u meer weten over opschaling en implementatie van e-mental health? Neemt u dan contact met ons op.