Ontwikkelingen e-mental health

Iedere huisartsenpraktijk bepaalt voor zichzelf in welk tempo zij aan de slag gaan met e-Mental Health. De ontwikkelingen gaan snel. Er komt een steeds toegankelijker aanbod op de markt, er is aandacht voor kwaliteit en het belang van informatie-uitwisselingen tussen systemen. Het Trimbos-instituut helpt huisartsenpraktijken bij het bepalen van het tempo en het maken van keuzes.

Nieuwe toepassingen e-mental health & kwaliteit

Er worden steeds meer e-mental health toepassingen ontwikkeld. Apps, waarbij sensoren in je mobiele telefoon of smartwatch relevante data meten, en serious gaming zijn innovatieve toepassingen die worden ingezet in de GGz en verslavingszorg. Het Trimbos-instituut ontwikkelde korte klachtgerichte online modules die piekeren, stress en slaapproblemen aanpakken, laagdrempelig aanbod voor de huisartsenzorg.

Bij de ontwikkeling van aanbod, hechten wij veel waarde aan de kwaliteitscriteria van e-mental health interventies: effectiviteit, techniek en veiligheid, transparantie voor de gebruiker en gebruikersvriendelijkheid. Deze worden getoetst via het kwaliteitskeurmerk onlinehulpstempel.nl.

Het is voor u lastig te bepalen welk aanbod past bij de problematiek binnen uw praktijk en wat de kwaliteit van het aanbod is. Wij kunnen u daarbij ondersteunen.

Uitwisseling van informatie tussen systemen

Een aandachtspunt bij de ontwikkeling van e-mental health aanbod is de interoperabiliteit. Het Trimbos-instituut streeft ernaar dat producten die ontwikkeld worden zo breed toegankelijk mogelijk kunnen worden ingezet, via verschillende platforms en in verschillende systemen. De patiënt/eindgebruiker moet hierbij de regie krijgen over zijn gegevens en zelf bepalen en toestemming geven tot het delen van gegevens.

U kunt als huisarts of POH-GGZ in het dossier bijvoorbeeld zien of uw patiënt met het online programma is gestart. Ook ziet u hoe uw patiënt het programma doorloopt en met welk resultaat. Zo kunt u op de juiste momenten ondersteuning bieden. Dit draagt uiteraard bij aan de effectiviteit van de behandeling.

Op langere termijn gaat het er om dat een patiënt ook makkelijk de informatie van verschillende zorgverleners kan uitwisselen. Dit komt de opschaling van e-mental health ten goede.

Meer informatie?

Wilt u zelf aan de slag met e-mental health of meer weten over de mogelijkheden binnen uw praktijk? Neemt u dan contact met ons op.