Kwaliteit van e-health aanbod beoordelen

Hoe beoordeel je de kwaliteit van online hulpaanbod? Voorheen toetste het Onlinehulpstempel of het voldeed aan technische en zorginhoudelijke standaarden. Eind december 2018 gaat dit stoppen. Het Trimbos-instituut blijft zich wel inzetten voor de kwaliteit van e-mental health.

Onlinehulpstempel stopt, vragenlijst blijft beschikbaar

Het Onlinehulpstempel houdt eind december 2018 op te bestaan. De financiering was ontoereikend. In 2012 is het Stempel gelanceerd en ontwikkeld door het Trimbos-instituut in samenwerking met professionals van GGZ-instellingen die aan de wieg hebben gestaan van verschillend onlinehulpaanbod, en die input hebben geleverd vanuit theoretisch en praktisch perspectief. Doel van het Onlinehulpstempel was om consumenten duidelijkheid te bieden over de kwaliteit van online hulpprogramma’s op het gebied van geestelijke gezondheid. De opzet van het Onlinehulpstempel was dat aanbieders hun programma konden aanmelden om het Stempel te verwerven. Het Stempel bestond uit een expertoordeel en gebruikersoordelen. Meer over het Onlinehulpstempel.

De vragenlijst (zelfcertificeringslijst) die het Onlinezelfhulpstempel hanteerde om het aanbod te beoordelen aan de hand van de criteria Effectiviteit, Transparantie, Gebruikersvriendelijkheid en Techniek & Veiligheid is nog te downloaden.