Lachgas

Het gebruik van lachgas nam de laatste jaren toe in verschillende groepen, waaronder jonge mensen. Dat kan voor meer gezondheidsproblemen zorgen, zoals hoofdpijn, duizeligheid en tintelingen in handen en voeten. Overmatig gebruik kan leiden tot zenuwschade en in het ergste geval tot verlamming. Ook zorgen zwerfafval en het geluid van sissende tanks voor overlast op straat. Lachgas valt (nu nog) onder de Warenwet. Waarschijnlijk komt er in 2023 een wet om de handel, het bezit en de productie van lachgas voor recreatief gebruik te verbieden.

Heb je een vraag

  • Over je eigen drugsgebruik of dat van een ander?
  • Wil je meer informatie over een middel en/of verslaving?

Feiten en cijfers

  • Tussen 2015 en 2019 nam het gebruik van lachgasgebruik onder scholieren geleidelijk toe. In 2019 gebruikte bijna een op de tien scholieren van 12-16 jaar minimaal één keer lachgas (zie figuur links).
  • Ervaring met gebruik neemt toe met de leeftijd. Van de 12-jarigen had 6,0% ervaring met lachgas. Bij 16-jarigen was dit 17,0%.
  • Van de scholieren van het voortgezet onderwijs heeft 13,1% van het vmbo-b, 11,1% van het vmbo-t , 9,5% van de havo en 6,9% van het vwo onderwijs ooit lachgas gebruikt.
  • Van de jongeren in de residentiële jeugdzorg gebruikte 36% ooit in het leven lachgas, en 11% gaf aan het in de afgelopen maand te hebben gebruikt.
  • Ongeveer 30% van de studenten gebruikte ooit in het leven lachgas (30,0% mbo- en hbo-studenten in 2019, 28,8% studenten in het hoger onderwijs in 2021).
  • In 2020 gebruikte 14,5% van de 18-19 jarigen en 12,1% van de 20-24 jarigen in het voorgaande jaar lachgas. Het gebruik onder deze leeftijdsgroepen ligt hoger in vergelijking met oudere leeftijdsgroepen.
  • Tussen 2019 en 2020 daalde het gebruik van lachgas in het afgelopen jaar in de algemene volwassenen bevolking van 3,2% naar 2,1%. In 2021 gebruikte 1,6% van de algemene volwassen bevolking lachgas.
  • Gebruikers vullen steeds vaker lachgasballonnen met grote tanks in plaats van losse lachgaspatronen. Dit leidt soms tot een hogere dosering (meer lachgasballonnen per sessie) en frequentie van gebruik. Daardoor neemt de kans op gezondheidsproblemen toe.

Meer feiten en cijfers over lachgas:

Nationale Drug Monitor

Producten

Product image

Factsheet Lachgas

Update december 2020 Bekijk dit product
Product image

Lachgas: Van zorgen naar acties

Update 2021 Bekijk dit product

Verbod op recreatief gebruik

Lachgas voor recreatief gebruik valt (nu nog) onder de Warenwet en is daardoor legaal. Waarschijnlijk zal in 2023 - via een wijziging van het Opiumwetbesluit - lachgas op lijst II van de Opiumwet geplaatst worden. Dat betekent dat de handel, het bezit en de productie van lachgas voor recreatief gebruik vanaf dan verboden zijn. In sommige gemeentes geldt nu al een lokaal verbod.

featured_image
Desirée Spronk
Wetenschappelijk medewerker Alcohol
Bel: +31 (0)30 - 2959(244)
Toon telefoonnummer +31 (0)30 - 2959(244)

Lachgas: de actualiteit en preventie van gebruik (achter het stuur) | 31 augustus 2022

Sprekers van het Trimbos-instituut en TeamAlert presenteren hun recente inzichten over lachgas. Desirée Spronk (Trimbos-instituut) gaat in op de werking...

Lees meer >

Voorlichting over lachgas: hoe bereiken we de ouders?

Ouders spelen een hele belangrijke rol bij het voorkomen van lachgasgebruik door kinderen en jongeren. Maar hoe bereik je die ouders? En wat geef je hen...

Lees meer >

Lachgas Informatie voor ouders - Nederlands

Deze folder is bedoeld om ouders voor te lichten over lachgas. De folder helpt ouders om gebruik van lachgas te herkennen en er over te praten met hun k...

Lees meer >

Info voor uitgaanders

Trimbos Nieuwsflitsen

Ontvang zo'n 2 keer per maand nieuws, uitnodigingen voor activiteiten, nieuwe publicaties en vacatures van het Trimbos-instituut.

Trainingen en evenementen

Bekijk de online zomersessie 'Lachgas: hoe bereik je de gebruiker'

Lachgasgebruik brengt op gemeentelijk niveau de nodige uitdagingen met zich mee. Hoe beperk je de beschikbaarheid? En hoe bereik je gebruikers met oog voor cultuur en omgeving? Collega Laura Nijkamp, Daniëlle Ketelaars (Novadic-Kentron) en Ricardo Danning (Jongerenwerk op Zuid) praten u bij.

Wat is lachgas en wat doet het Trimbos-instituut op dit thema? (Laura Nijkamp)

Handhavers in gesprek met lachgasgebruikers: informeren & communiceren. (Daniëlle Ketelaars)

Jongerenwerk en lachgasgebruik: hoe bereik je gebruikers en welke rol spelen cultuur en achtergrond hierin? (Ricardo Danning)