Cannabis bespreekbaar

Cannabisgebruik komt onder jongeren in de jeugdzorg en in instellingen voor jongeren met een lichte verstandelijke beperking (LVB) vaker voor dan bij andere jongeren. Ook vanuit het jongerenwerk en Justitiële Jeugdinrichtingen komen signalen dat het gebruik van cannabis daar relatief vaak voorkomt.

Door de reeds aanwezige problemen bij veel jongeren in deze settings wordt het cannabisgebruik ook vaker problematisch. Het Trimbos-instituut wil het voor professionals die met deze jongeren werken makkelijker en vanzelfsprekender maken om het gesprek aan te gaan over mogelijk problematisch cannabisgebruik.

De kernboodschap is dat het normaal is om hierover het gesprek aan te gaan. De manier waarop deze boodschap wordt overgebracht kan verschillen per setting en per beroepsgroep. Daarom wordt er steeds samen met professionals bekeken wat zij nodig hebben.

Risico’s cannabisgebruik

Bij de meeste mensen die cannabis gebruiken blijft dit gebruik beperkt en leidt het niet tot grote problemen. Maar het gebruik van cannabis is niet zonder risico’s. Het roken van hasj en wiet kan de luchtwegen zoals de mond, neus, keel en longen beschadigen. En mensen die veel blowen hebben vaker geheugenverlies, of  angst- en paniekaanvallen. Mensen die op jongere leeftijd beginnen met blowen hebben een grotere kans op deze negatieve gevolgen. En juist bij jongeren die al problemen hebben op andere gebieden is het risico op problemen door gebruik nog groter. Daarom is het belangrijk dat professionals die met jongeren werken bekend zijn met de risico’s van gebruik en hier tijdig het gesprek hierover aangaan.

Handelingsverlegenheid

Volgens de Richtlijn Middelengebruik in Jeugdhulp en Jeugdbescherming is er bij veel professionals echter handelingsverlegenheid op dit vlak. Zij twijfelen om te handelen of weten niet hoe te handelen bij het signaleren van mogelijk problematisch cannabisgebruik. Om erachter te komen wat de afwegingen zijn die professionals maken en wat hen zou helpen om dit aan te kaarten zijn in dit traject meerdere bijeenkomsten voor professionals georganiseerd. De opbrengst van deze bijeenkomsten wordt gebruikt om hulpmiddelen voor professionals en andere betrokkenen te ontwikkelen.