Registratie infectieziekten bij drugsverslaving

Opsporing en registratie van infectieziekten onder drugsverslaafden blijkt niet eenvoudig. Veel besmettingen blijven in het acute stadium onopgemerkt. Na besmetting kan het nog twintig tot veertig jaar duren voordat klinische symptomen zich ontwikkelen. Zonder actief testbeleid komen deze klachten niet snel aan het licht.

Testuitslag en registratie

De klachten bij infectieziekten zijn vaak aspecifiek, zoals vermoeidheid en malaise. Drugsverslaafden gaan hiermee vaak niet naar de huisarts. Zijn de klachten terug te leiden tot een infectieziekte? Dan is het van het grootste belang dit op de juiste manier te registreren.

Zijn de klachten terug te leiden tot een infectieziekte? Dan kan de opvolging bestaan uit:

  • vaccineren
  • verder onderzoek
  • starten met een behandeling of periodieke controles

Voor een juiste opvolging is een goede registratie van groot belang. Vaak zijn er geen afspraken over hoe en waar testuitslagen en opvolging te registreren. Terwijl de registratie juist kan helpen om efficiënt te werken en kan bijdragen aan goede monitoring.

Het Trimbos-instituut werkt binnen het Netwerk Infectieziekten & Harm Reduction (NI&HR) aan een verbetering van de registratie en opvolging van testresultaten.

Doorbraakproject Hepatitis C

Met het doorbraakproject 'Hepatitis C in de verslavingszorg' ondersteunt het Trimbos-instituut instellingen voor verslavingszorg en ziekenhuizen in:

  • het opzetten en onderhouden van een langdurige samenwerking
  • het overwinnen van een aantal knelpunten
  • het organiseren van een goede ondersteuning voor de patiënt

Een team van experts helpt lokale teams bij het ontwikkelen van een goed functionerend zorgpad. Dit is de eerste stap naar een betere zorg voor HCV-patiënten uit de verslavingszorg.

Door het doorbraakproject loopt de verslavingszorg voorop in de opsporing en de ontwikkeling van zorgpaden.

Meer weten over registratie van infectieziekten?

Wij helpen u graag verder. Neem contact met ons op als u meer wilt weten over de registratie van infectieziekten bij drugsgebruikers.