Harm reduction organisaties en netwerken

Hier vindt u een overzicht van nationale en internationale harm reduction organisaties en netwerken.

Civil Society

De betrokkenheid van het maatschappelijke middenveld (Civil Society, CS) wordt steeds meer gezien als belangrijk en effectief element om beleid voor te bereiden, bij te sturen en/of te evalueren. Dat gebeurt op lokaal, nationaal en internationaal niveau. Waar het drugsbeleid en beleid t.a.v. infectieziekten betreft, hebben alle supranationale instellingen zoals de Europese Commissie, de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), het Joint United Nations Programme on HIV/AIDS (UNAIDS) en het United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) mechanismen om CS structureel bij discussies te betrekken. Op nationaal niveau hebben verschillende landen mechanismen ingericht variërend van het uitwisselen van informatie tot het actief betrekken van CS bij beleid. Wat met name van belang is, is de mensen waar het beleid over gaat te betrekken en hen een stem te geven. Doel daarbij is te komen tot een optimaal en effectief drugsbeleid.

Nationale Civil Society bijeenkomsten

Met civil society bijeenkomsten in Nederland wordt beoogd een directe en transparante dialoog over (de uitwerking van) het drugsbeleid tussen het maatschappelijke middenveld en de overheid te bevorderen. Om een platform te bieden voor het signaleren van de (gewenste en ongewenste) effecten van het huidige drugsbeleid op de daadwerkelijke gebruikers van illegale genotmiddelen of om beleidswijzigingen voor te stellen en te discuteren. De organisatie van deze bijeenkomsten in Nederland is momenteel in voorbereiding.

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief

Harm reduction organisaties en netwerken

Australië                     Harm Reduction Australia

België                         Modus Vivendi

Nederland                  Stichting Mainline

Nederland                  Regenboog Groep

Verenigd Koninkrijk    UK Harm Reduction Alliance

Verenigde Staten       National Harm Reduction Coalition

Europa                       Correlation | European Harm Reduction Network

Eurazië                       Eurasian Harm Reduction Association

Midden-Oosten          Middle East and North Africa Harm Reduction Association

Internationaal            Harm Reduction International

Internationaal            Women and Harm Reduction International Network

Actueel