Actualiteit en meer informatie over harm reduction

We houden u graag op de hoogte over de ontwikkelingen op het gebied van harm reduction in binnen en buitenland. Heeft u vragen of tips? Neem dan contact met ons op.

Nederlands Harm Reduction Congres - Donderdag 23 november 2023!

Om het jaar organiseert het Trimbos-instituut het Nederlands Harm Reduction Congres. Het congres biedt een platform voor uitwisseling van ervaring, kennis en recent praktijkrelevant onderzoek op het gebied van harm reduction in Nederland en faciliteert het (formeren van) netwerken rondom dit thema. Het congres van 2023 vindt plaats op donderdag 23 november bij Villa Jongerius in Utrecht.

meer informatie

Rapport SCRA-gebruik in Penitentiaire Inrichting Ter Apel

Het Harm Reduction Netwerk heeft afgelopen jaar een pilotonderzoek gedaan in de PI Ter Apel naar de stand van zaken rondom middelengebruik onder gedetineerden. Hierbij is gebruik gemaakt van kwalitatieve bronnen zoals interviews en vragenlijsten die zijn afgenomen bij medewerkers en gedetineerden om een beeld te vormen over dit onderwerp. Ook is gebruik gemaakt van diverse relevante kwantitatieve bronnen. Er is specifiek gekeken naar het gebruik van synthetische cannabinoïden onder gedetineerden. Hier bleek het drugsgebruik zorgelijk en er is ruimte voor verbetering met betrekking tot voorlichting en zorg. Om het rapport en meer informatie hierover te lezen, klik dan op de volgende link.

Netwerkbijeenkomsten en webinars

Een belangrijke activiteit van het netwerk is het verzamelen en verspreiden van up-to-date kennis over wat er zoal speelt in de Nederlandse harm reduction voorzieningen. Dat werd in het verleden vooral gedaan via het organiseren van jaarlijkse netwerkbijeenkomsten, meestal op locatie bij het Trimbos-instituut. Inmiddels verzorgt HRN ook enkele keren per jaar webinars. Het eerstvolgende webinar 'GHB en andere nieuwe(re) middelen bij harm reduction voorzieningen' vond plaats op dinsdag 28 maart. Blijf ook op de hoogte via de nieuwsbrief, aanmelden kan onderaan deze pagina.

Webinar 'GHB en andere nieuwe(re) middelen bij harm reduction voorzieningen' (28 maart 2023)

Webinar (Arbeids)migranten, middelengebruik en harm reduction (oktober 2022)

Kijk hieronder de opname terug van het webinar over (Arbeids)migranten, middelengebruik en harm reduction (oktober 2022).

Reflectiebijeenkomst rapport ‘Recente inzichten in harm reduction voorzieningen in Nederland (2022)

Kijk hieronder de opname terug van het webinar met de reflectiebijeenkomst (mei 2022) bij het rapport ‘Recente inzichten in harm reduction voorzieningen in Nederland (2022)

Nieuwsbrief: Update HRN

De Update HRN is wordt vier keer per jaar verstuurd. Deze nieuwsbrief dient twee doelen: kennisdeling en samenwerking. Middels deze nieuwsbrief informeren we belangstellenden over het laatste nieuws op het gebied van harm reduction. Dit bevat zowel de activiteiten en publicaties van het HRN zelf als interessante (inter)nationale berichten van andere organisaties. In de agenda van deze nieuwsbrief worden bijeenkomsten, congressen en bijvoorbeeld studiedagen aangekondigd.

Tevens doen we oproepen  waarin we u vragen om ons van informatie of signalen uit het harm reduction veld te voorzien of mee te werken aan een onderzoek. Tot slot kunt u zelf een verzoek doen om een bericht of vraag via onze update te laten verspreiden. Op deze manier faciliteren we de onderlinge uitwisseling van kennis en ervaring, en hopen we de samenwerking binnen het harm reduction veld in Nederland te bevorderen.

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief:

Actueel

Harm reduction services in the Netherlands

Harm reduction (HR) has been a pillar of drug policy in the Netherlands for many decades. In fact, the Netherlands was a pioneer in the field of HR. Lik...

Lees meer >

Recente inzichten in harm reduction voorzieningen in Nederland

Harm reduction (schadebeperking) is al decennialang één van de pijlers van het Nederlandse drugsbeleid. Deze aanpak, waarin Nederland een pionier is, on...

Lees meer >

Toetsingskader harm reduction interventies recreatief drugsgebruik

Dit instrument kan door interventie-ontwikkelaars gebruikt worden bij de ontwikkeling van voorlichting over recreatief drugsgebruik. Het helpt bij het i...

Lees meer >