EXPLORE: onderzoek middelengebruik kwetsbare jongeren

Het EXPLORE-onderzoek is een landelijk onderzoek naar preventie en gebruik van middelen in het praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs (VSO), de residentiële jeugdzorg (RJZ) en justitiële jeugdinrichtingen (JJI's).

Jongeren van de bovengenoemde scholen en instellingen zijn door een opstapeling van risicofactoren een kwetsbare groep voor vroeg en riskant gebruik van alcohol, tabak en drugs en het later ontwikkelen van verslavingsproblematiek.
Om hier beter zicht op te krijgen is in 2008 voor het eerst op deze scholen en instellingen een landelijk onderzoek naar roken, drinken en drugsgebruik uitgevoerd. Na ruim 10 jaar is deze studie in 2019, 2021 en 2022 onder jongeren herhaald. Ook zijn professionals werkzaam in deze scholen of instellingen bevraagd over het beleid en de interventies die zij inzetten als het gaat om middelenpreventie. Het onderzoek werd uitgevoerd door het Trimbos-instituut met financiering van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De uitkomsten van het onderzoek worden onder meer gebruikt voor de doorontwikkeling en monitoring van het preventieprogramma Open en Alert.

Resultaten EXPLORE in het praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs

Resultaten EXPLORE in de residentiële jeugdzorg en Justitiële Jeugdinrichtingen

Bekijk hier de nieuwsberichten

Het onderzoek wordt uitgevoerd door het Trimbos-instituut met financiering van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.