Drugs, milieu en criminaliteit

De illegale handel en productie van drugs zorgt voor milieuschade en criminaliteit. Gebruikers zijn zich hier beperkt van bewust. We onderzoeken of het belichten van deze aspecten leidt tot drugsschaamte en kan bijdragen aan de-normalisering van drugsgebruik.

featured_image
Marjan Möhle
Projectleider Open & Alert

Lekkende vaten en milieuschade

De in Nederland geproduceerde synthetische drugs kennen een afzetmarkt in de gehele wereld. Onderzoekers schrijven dit ‘succes’ aan een aantal factoren toe: vanuit het buitenland worden grote drugsorders in Nederland geplaatst, Nederlandse synthetische drugs hebben een goede prijs-kwaliteit verhouding en drugs uit Nederland worden doorgaans betrouwbaar geleverd.

Dit is ook terug te zien in het aantal dumpingen en lozingen van drugsafval in Nederland. Volgens het European Reporting on Illicit Synthetic Substance Production sites (ERISSP) was er in ieder geval tot 2018 een stijgende lijn in het aantal aangetroffen productieplaatsen en afvaldumplocaties.

In 2018 werden er 292 dumplocaties en 82 productielocaties geregistreerd. Deze cijfers zijn mogelijk incompleet omdat niet alles wordt gemeld en geregistreerd.

In het drugsafval zitten stoffen zoals zoutzuur die het milieu beschadigen. Dit kost de Nederlandse gemeenschap veel geld: het opruimen van drugsafval kost gemiddeld €12.500,- per keer en in een provincie als Noord-Brabant gaat het hierbij om enkele tonnen per jaar. Dit gaat ten koste van andere natuurbeschermende activiteiten.

Bewustwording en de-normalisering

Het Trimbos-instituut onderzocht in hoeverre druggerelateerde milieuschade en criminaliteit factoren van belang zijn bij de overweging om wel of geen drugs te gebruiken. Deze kennis kan gebruikt worden om te bepalen of milieuschade of criminaliteit belangrijke gedragsfactoren zijn voor potentiele gebruikers van uitgaansdrugs. Dit biedt mogelijk nieuwe aanknopingspunten voor een campagne gericht op ontmoediging van drugsgebruik.

Uit het onderzoek bleek dat gebruikers van partydrugs de met drugsproductie en -handel gepaard gaande milieuschade en criminaliteit wel erg vinden, maar dat zij niet vinden dat gebruikers daar medeverantwoordelijk voor zijn. Het onderzoek onder 734 uitgaanders tussen de 15 en 34 jaar verscheen in september 2019 in het Cahier Politiestudies.


Blog

Zijn xtc-gebruikers medeverantwoordelijk voor drugsdumpingen?
Lees dit blog van drugsdeskundige Ferry Goossens


Experience: Bijtende Bende

In ‘Bijtende Bende’ ervaren bezoekers in een virtuele 3D-omgeving de impact van drugsafval op het milieu. Via een interactief spel waarin verschillende perspectieven worden meegenomen leggen bezoekers de link tussen drugsvaten die aangetroffen zijn in het bos en het bestellen van een pilletje. Doel: het bewustzijn over de milieuschade vergroten en onderzoeken of, en zoja in hoeverre drugsgebruikers zich verantwoordelijk voelen voor drugsdumpingen.