Depressie: feiten en cijfers

Depressie staat al jaren in de top vijf van hoogste ziektelast, hoogste ziektekosten en grootste veroorzakers van arbeidsverzuim.

Depressie in cijfers

  • In Nederland krijgt bijna 20 procent van de volwassenen (18-64 jaar) ooit in het leven te maken met een depressie.
  • In de periode van één jaar geldt dat voor ongeveer 5 procent van de volwassenen.
  • In absolute aantallen maken zo’n 546.500 volwassenen per jaar een depressieve episode door.
  • Jaarlijks krijgen zo’n 135.600 volwassenen voor het eerst een depressie (incidentie).
  • Inclusief jongeren en ouderen hebben naar schatting bijna 800.000 mensen een stemmingsstoornis.
  • Circa 13 procent van de Nederlandse moeders krijgt te maken met een postpartum depressie, die tot 12 maanden na de geboorte kan ontstaan.
  • Van de kinderen met depressieve ouders ontwikkelt 40 procent een depressie voor het 18e jaar.

Bekijk meer cijfers over de psychische gezondheid van Nederlanders

Preventie depressie is effectief

Het is mogelijk depressie te voorkomen door preventieve interventies. De cijfers tonen dat aan:

  • Meta-analyses laten bij een eenmalige preventieve interventie zien dat het aantal nieuwe gevallen met 15 tot 30 procent afneemt.
  • Vindt de depressiepreventie plaats als stepped care, dan neemt het aantal nieuwe gevallen van depressie af met 50 procent.

Meer weten?

Wilt u meer informatie over depressie? Heeft u bijvoorbeeld advies nodig bij beleidsvorming, of zoekt u een training om signalen van depressie te herkennen? Neemt u dan contact met ons op.