Samen Verder na de Diagnose Dementie

'Samen Verder na de Diagnose Dementie' is een methodiek die wordt uitgevoerd door een GZ-psycholoog en ondersteunt mensen met dementie en hun naaste in de eerste periode nadat ze de diagnose dementie hebben gekregen.

De diagnose dementie geeft mensen met dementie en hun naaste duidelijkheid over gesignaleerde problemen, maar roept ook veel vragen en emoties op. Het leren omgaan met de diagnose is een complex proces dat bij iedereen anders verloopt. Voor dit aspect van de ziekte is weinig aandacht. De hulp komt vaak pas op gang als degene met dementie niet meer begrepen wordt óf als de naaste overbelast is. Om mensen beter voor te bereiden op wat ze te wachten staat, is een interventie ontwikkeld.

Omdat ik nu weet wat mijn man belangrijk vindt bij hulp inschakelen van anderen, heb ik minder zorgen over de toekomst.

Mantelzorger

Interventie ‘Samen verder na de diagnose dementie’

Het Trimbos-instituut heeft de Amerikaanse interventie SHARE van het Benjamin Rose Institute en Pennsylvania State University aangepast voor de Nederlandse praktijk. De interventie is gericht op thuiswonende mensen met dementie en hun mantelzorgers die net de diagnose hebben gekregen. Zij voeren vier à vijf gesprekken met een GZ-psycholoog. Het doel is om samen beter voorbereid te zijn op de mogelijke gevolgen van dementie, nu én in de toekomst.

In de gesprekken gaat het o.a. over:

  • Het vergroten van kennis en vaardigheden van de mantelzorger. Mantelzorgers leren effectief met stressoren om te gaan. Ook leren ze welke vorm van hulp of ondersteuning voor hen beide belangrijk kan zijn.
  • Degene met dementie de gelegenheid geven de eigen voorkeuren en waarden met betrekking tot relatie en zorg kenbaar te maken en actief te betrekken bij besluitvorming over de toekomst
  • Het cliëntpaar bewust te maken van effectieve communicatiestrategieën om de relatie en onderlinge communicatie te verbeteren en versterken. Ook ontwikkelen ze strategieën om ook in deze periode door te gaan met eigen activiteiten die hun welzijn bevorderen.

Door over hulp in de toekomst na te denken, weet ik nu bij wie ik terecht kan als het nodig is. Dat geeft een gerust gevoel.

Mantelzorger

Pilot- en cost-consequence studie

In de pilotstudie (2014) is onderzoek gedaan naar de uitvoerbaarheid, waardering en de eerste effecten van de interventie bij de persoon met dementie en de mantelzorger. Uit de eerste resultaten van het onderzoek blijkt dat zowel de paren als de GZ-psychologen die de gesprekken begeleiden, positief zijn over de interventie. Ook blijkt de methodiek een positieve invloed te hebben op de mensen met dementie; zij lijken minder stress te ervaren. Het vertrouwen in eigen kunnen van de naasten verbeterde ook.

Vanwege de positieve ervaringen met de pilotstudie en de uitbreiding van de interventie in Amerika, is in 2017 een cost-consequence studie begonnen naar de Nederlandse versie van deze interventie. Voornaamste verschil met de versie die in de pilotstudie werd bestudeerd is dat er een optionele vijfde sessie is toegevoegd waarin het cliëntpaar de ervaringen met de interventie en belangrijke onderwerpen die daarin aan bod zijn gekomen, bespreekt met belangrijke naasten (bijv. familie, vrienden, hulpverleners). De (kosten)effectiviteitsstudie loopt nog tot en met eind 2022.

Ik heb me nooit gerealiseerd dat communicatie zo belangrijk is. Nu zijn er minder irritaties en weten we wat we aan elkaar hebben.

Persoon met dementie

Training voor GZ-psychologen

Het Trimbos-instituut organiseert samen met de PgD (Psychologische expertise voor de ouderenzorg) jaarlijks een training van één dag voor GZ-psychologen die de methodiek willen toepassen.

> Meer informatie of aanmelden

Ik heb echt handvatten aangereikt gekregen. Ik kan nu beter met het ziektebeeld omgaan.

Mantelzorger

Symposium ‘Hoe om te gaan met de diagnose dementie?’

Op 17 november 2022 vond het symposium ‘Hoe om te gaan met de diagnose dementie?’ plaats. Het symposium werd georganiseerd door het Trimbos-instituut in samenwerking met PgD Expertise (Psychologische expertise voor de ouderenzorg). We kijken terug op een geslaagde middag!