Stoppen met roken tijdens coronapandemie

Bij onze stoplijn komen steeds meer vragen binnen van rokers die zich zorgen maken over het nieuwe coronavirus en de ziekte COVID-19 die het virus veroorzaakt. Is stoppen met roken tijdens de coronapandemie een goed idee? 

Stoppen met roken?

De website Ikstopnu geeft informatie over stoppen met roken en beantwoordt veelgestelde vragen over roken en COVID-19, de ziekte die door het nieuwe coronavirus wordt veroorzaakt.
> Ga naar Ikstopnu.nl

Roken en het coronavirus

Rokers lopen in het algemeen meer risico op luchtweginfecties dan niet-rokers. De longen zijn kwetsbaarder en kunnen sneller gaan ontsteken. Voor het nieuwe coronavirus dat COVID-19 veroorzaakt lijkt dat ook te gelden.

De op dit moment beschikbare wetenschappelijke literatuur wijst erop dat bij rokers de klachten van COVID-19 heviger zijn. Mensen die roken hebben waarschijnlijk meer kans op complicaties en een ernstiger verloop van de ziekte zodra ze besmet zijn. Dus ook meer kans om Intensive Care ondersteuning nodig te hebben.

Juist nu stoppen met roken

Het is altijd verstandig om te stoppen met roken, zeker ook tijdens deze COVID-19 epidemie. Het is in deze tijd belangrijk om zo fit mogelijk te zijn.

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) suggereert dat stoppen met roken direct bijdraagt aan een lagere kans op besmetting met dit coronavirus omdat niet-rokers minder vaak met hun vingers hun mond aanraken.

Stoppen met roken verbetert ook vrijwel onmiddellijk het functioneren van de longen en van hart en vaten. Deze verbeteringen nemen bovendien toe met de tijd. Zo verbetert na twee weken de slijmafvoer (door de trilhaartjes) in de neus, en na drie maanden in de longen. Stoppen met roken verkleint ook de kans op bronchitis en longontsteking.

Hierdoor heeft het lichaam een grotere kans om adequaat op de infectie te reageren, en wordt het risico op ernstige complicaties en overlijden verkleind. Sneller herstel en mildere symptomen verminderen bovendien het risico op overdracht van de ziekte op andere mensen.

Aandachtspunten voor stoppers

  • Bereid een stoppoging goed voor. Neem hier voldoende tijd voor, bijvoorbeeld twee weken. Maak in deze periode een stoppen-stappenplan. De website ikstopnu.nl kan daarbij helpen.
  • Zoek sociale steun. Dit kan ook via telefoon of social media.
  • Zorg voor voldoende beweging, maar let ook op de richtlijnen van de overheid over naar buiten gaan tijdens de COVID-19 pandemie.
  • Zorg voor een positieve, persoonlijke motivatie. Stoppen met roken kan stressvol zijn, zeker in deze periode. Maar het is nu ook extra belangrijk om zo gezond en fit mogelijk te zijn.
  • Een roker die stopt, kan enkele weken meer gaan hoesten. Zo’n (kriebel)hoest is normaal. Hoesten met koorts kan een symptoom zijn van COVID-19.

Poster

Met deze poster kunt u rokers informeren over redenen om te stoppen met roken, juist tijdens deze coronapandemie. Ook geeft de poster aan waarop rokers moeten letten om succesvol te stoppen.

> Download de poster

Coronadossier

Ons coronadossier bevat ook informatie over het nieuwe coronavirus en alcohol, drugs en mentale gezondheid.

> Bekijk het coronadossier

Veelgestelde vragen

Waar kunt u als professional of hulpzoekende terecht voor betrouwbare informatie of ondersteuning? Wij geven antwoord op veel gestelde vragen rondom corona in relatie tot mentale gezondheid en middelengebruik.

> Bekijk vragen en antwoorden