Roken, het nieuwe coronavirus en COVID-19

Rokers hebben waarschijnlijk een grotere kans om COVID-19 (veroorzaakt door het nieuwe coronavirus SARS-CoV-2) te krijgen en hebben meer kans op een ernstig verloop van de ziekte.

Feiten over roken en corona

In de factsheet Roken en de coronacrisis staan feiten en cijfers als:

Veelgestelde vragen

Meer vragen en antwoorden over roken en het nieuwe coronavirus zijn te vinden op de website Ikstopnu.

> Ga naar ikstopnu.nl

Stoppen met roken tijdens de COVID-19 pandemie

Rokers helpen stoppen tijdens de coronapandemie
We ondersteunen professionals met praktische informatie om mensen die roken juist nu succesvol te helpen met stoppen.
> Informatie voor professionals

Zelf stoppen met roken tijdens de coronapandemie
Wie nu wil stoppen, kan betrouwbare hulp krijgen en een passende stopmethode kiezen via ikstopnu.nl
> Hulp bij stoppen met roken

Zwangerschap, COVID-19 en roken

Volgens het RIVM heeft COVID-19 hetzelfde verloop tijdens de zwangerschap als bij vrouwen die niet zwanger zijn. Voor zover bekend leidt infectie met dit coronavirus niet tot een verhoogde kans op een miskraam of aangeboren afwijkingen bij de baby. Voor zwangere vrouwen zelf die roken geldt, net als voor rokers in het algemeen, dat COVID-19 wel een (zeer) ernstige longontsteking kan geven.

De e-sigaret en COVID-19

Het roken van een e-sigaret kan de gezondheid van de longen schaden. Er is steeds meer bewijs dat blootstelling aan de aerosolen (vloeistofdeeltjes in de damp) van e-sigaretten de longcellen schaadt en het vermogen van de longen om infectie te bestrijden, vermindert. COVID-19 kan dus een bedreiging vormen voor mensen die dampen / vapen.

De waterpijp en COVID-19

Waterpijp gebruik is over het algemeen een sociale activiteit. Samen in een ruimte dezelfde waterpijp gebruiken vergroot het risico op overdracht van infectieziekten, zoals COVID-19.

Bij het gebruik van de waterpijp komen bovendien schadelijke stoffen vrij, zoals nicotine, teer en koolmonoxide, die zowel door de rookwaar als door de verhittingsbron (kooltjes) worden geproduceerd. Gebruik van de waterpijp heeft acute en langdurige schadelijke effecten op de luchtwegen en op het hart-en-vaatstelsel. Daardoor neemt het risico op long- en hart-en-vaatziekten toe.

COVID-19 kan dus een extra bedreiging vormen voor mensen die de waterpijp gebruiken.