Ondersteuning KOPP/KOV professionals, kinderen, ouders en naasten

Voor kinderen van ouders met psychische problemen of verslavingsproblemen (KOPP/KOV-kinderen, voorheen KOPP/KVO-kinderen) is er opeens veel veranderd. De scholen zijn een tijd lang dicht geweest en veel face-to-face ondersteuning is weggevallen vanwege het nieuwe coronavirus (COVID-19). Voor deze kinderen en hun ouders kan het best een uitdaging zijn om nu meer tijd met elkaar thuis door te brengen. 

Met deze aanvullende tips en handvatten van het Trimbos-Instituut en de leden van het Landelijk Platform KOPP/KOV kunnen ouders, KOPP-kinderen, naasten en professionals helpen om zo goed mogelijk door deze uitzonderlijke situatie te komen. 

Op deze pagina

Voor professionals: gezinnen op afstand ondersteunen

Professionals in het hele sociale en zorgdomein, van preventie tot behandeling en van onderwijs, welzijn en jeugdhulp tot volwassenenzorg kunnen te maken hebben met KOPP/KOV-kinderen en/of hun ouders. Nu de corona-maatregels van kracht zijn ziet u de KOPP/KOV-kinderen en hun ouders minder of niet. Juist nu kan er door het vele thuiszitten en de aangepaste leefsituatie meer druk op de gezinsleden komen te liggen. Met deze tips en hulpbronnen kunt u als professional de kinderen en ouders op afstand de juiste ondersteuning bieden.

Hulpverleners kunnen een bijdrage aanvragen voor direct noodzakelijke producten om het thuis leren of ontspanning te ondersteunen/mogelijk te maken. Hiervoor kunt u terecht bij het crisisfonds Samen sterk voor kwetsbare kinderen. Dit fonds is bedoeld voor kinderen waar nú acute nood is door de schoolsluiting. En dan met name voor kinderen die uithuisgeplaatst zijn, kinderen die thuis wonen met een jeugdbeschermingsmaatregel of intensieve inzet van Veilig Thuis, kinderen in de maatschappelijke opvang, vrouwenopvang en asielzoekerscentra (AZC’s) en kinderen in de pleegzorg.

De Academie voor Praten met Kinderen is een organisatie die professionals helpt om zorgvuldig het gesprek met kinderen aan te gaan bij (vermoedens van) kindermishandeling. Zij hebben nuttige tips voor hulpverleners, jeugdbeschermers en leerkrachten om kinderen en hun ouders in kwetsbare gezinnen te helpen deze extra moeilijke tijd door te komen. Lees ook de tips voor telefonisch contact in de reactie (31 maart) onder de tips.

Het Nederlands Jeugdinstituut (NJI) geeft tips met betrekking tot de vragen: 

 • Hoe voorkom ik problemen in gezinnen die al kwetsbaar waren doordat ouders psychische of verslavingsproblemen hebben?
 • Hoe kan ik gezinnen ontlasten waarin één of beide ouders problemen of een beperking heeft?
 • Hoe ga ik om met kinderen die rollen en taken van de ouders overnemen en zichzelf wegcijferen? 

Bekijk de tips

Tips voor zorgprofessionals

Jonge mantelzorgers hebben nu alle reden om zich extra zorgen te maken over hun gezinslid met een beperking. Movisie bespreekt de zorgen en geeft enkele tips voor ouders, sociaal werkers, zorgprofessionals, onderwijsprofessionals en ons allen, om jonge mantelzorgers niet uit het oog te verliezen.

JGZ PRO - de organisatie voor professionals van jonge mantelzorgers - verzamelt tips hoe verschillende professionals om kunnen gaan met de doelgroep in deze moeilijke tijden.

Tips voor gemeenten 

11 tips voor gemeenten ter ondersteuning van mantelzorgers van mensen met psychische klachten in coronatijd. Tip 6 richt zich specifiek op de jonge mantelzorgers. Deze tips zijn voortgekomen uit een grote samenwerking van kenniscentra en landelijke platforms voor de ondersteuning van geestelijke gezondheidszorg.

Tips voor onderwijsprofessionals

Hoe signaleer je een jonge mantelzorger? En hoe kun je jongeren het beste ondersteunen? Om je hiermee op weg te helpen, heeft MantelzorgNL twee onderwijstoolkits ontwikkeld.

Het verhaal van jonge mantelzorger Michelle van der Leij (21) geeft inzicht in de problemen waar jonge mantelzorgers tegenaan lopen op school. 

Strategische Alliantie Jonge Mantelzorg

Van 1 tot 7 juni 2020 was de Week van de Jonge Mantelzorger. Om ook na deze week landelijk structureel meer aandacht en betere ondersteuning voor jonge mantelzorgers, gezinnen en professionals te realiseren, is de Strategische Alliantie Jonge Mantelzorg opgericht - waar wij een trotse deelnemer van zijn. Meer aandacht voor jonge mantelzorgers is namelijk hard nodig. Om deze gezamelijke doelstelling te realiseren, bundelen we kennis en expertise vanuit landelijke (kennis)instituten, lokale en regionale stichtingen en (voormalig) jonge mantelzorgers.

Jonge mantelzorgers in de knel [EenVandaag]

In de webimar van Brijder Jeugd 'Mijn ouders hebben problemen en wie kijkt er om naar mij' (juni 2019) wordt getoond hoe u KOPP/KOV problematiek kunt herkennen, de risco's en beschermende elementen. Ook worden er handvatten gegeven over het aangaan van het gesprek met ouders. De webinar werd vóór de coronatijd uitgezonden maar biedt ook voor nu relevante informatie, handvatten en tools.

Bekijk de webinar

Voor professionals

Handreiking informatieboekjes KOPP/KOV

Informatie voor professionals die in hun werk in aanraking komen met kinderen van ouders met psychische en/of verslavingsproblemen. 

Download de gratis handreiking

Voor ouders

Mentaal klaar voor je baby 

Dit boekje is voor toekomstige en nieuwe moeders en andere opvoeders met psychische of verslavingsproblemen, en de belangrijke mensen om hen heen. Het bespreekt hoe ouders voor zichzelf en hun baby kunnen zorgen, terwijl ze kampen met bijvoorbeeld een depressie, verslaving of stress. Het boekje biedt informatie en tips die horen bij de periode waarin iemand nadenkt over het krijgen van een kind, de zwangerschap en de eerste jaren als nieuwe ouder.

Download het gratis boekje

Een knipoog en een knuffel 

In dit boekje worden ouders met psychische of verslavingsproblemen op een begripvolle manier geïnformeerd over opvoeden, terwijl zij zelf kampen met bijvoorbeeld een depressie, verslaving of stress. In zo'n situatie komt het gezin vaak onder druk te staan en is er steun en aandacht voor de ouders nodig, maar ook voor hun kinderen. Zij hebben juist dan behoefte aan een luisterend oor, antwoorden op vragen, een knipoog en een knuffel. Het boekje biedt praktische opvoedtips en er komen vragen aan bod die bij veel ouders leven.

Download het gratis boekje

Voor KOPP/KOV-kinderen en jongeren

In onze boekenreeks en informatiekaarten voor KOPP/KOV-kinderen vind je handige tips van deskunidgen en ervaringsverhalen van andere KOPP/KOV-kinderen. Er zijn boekjes voor diverse leeftijden. 

Sammie en Noah (2-4 jaar)

Dit is een voorleesboekje voor kinderen van 2 tot en met 4 jaar die een ouder met psychische of verslavingsproblemen hebben. Met behulp van levendige illustraties en teksten worden de gedachten en vragen van twee jonge kinderen over hun ouder en de spannende thuissituatie besproken en beantwoord. De verhaaltjes worden afgewisseld met tekenopdrachten en vragen. Het boekje sluit af met informatie voor ouders.

Download het gratis boekje

Het weerbericht van mijn ouder (4-8 jaar)

Dit is een voorleesboekje voor kinderen van 5 tot en met 8 jaar die een ouder met psychische of verslavingsproblemen hebben. Met behulp van levendige illustraties en teksten worden de gedachten en vragen van drie kinderen over hun ouder en de spannende thuissituatie besproken en beantwoord. De verhaaltjes worden afgewisseld met (teken)opdrachten en vragen die kinderen aansporen om over hun eigen thuis na te denken. Het boekje sluit af met informatie voor ouders.

Download het gratis boekje

Bij ons thuis (9-12 jaar)

Dit boekje is geschreven voor kinderen van 9 tot en met 12 jaar die een ouder met psychische of verslavingsproblemen hebben. Hier vertellen Daan, Lily, Aisa en Kevin over hun eigen ouder. Ze bespreken vragen die ze tegenkomen en dragen zelf ook oplossingen aan. De verhalen worden afgewisseld met levendige illustraties en uitleg over belangrijke woorden in de hulpverlening. Ook stelt het boekje vragen over de eigen ervaringen thuis. Het sluit af met handige tips om met de moeilijke situatie om te gaan en biedt meer informatie.

Downloas het gratis boekje

Als het waait in huis (13 jaar en ouder)

Dit boekje is geschreven voor jongeren vanaf 13 jaar die een ouder met psychische of verslavingsproblemen hebben. Het geeft uitleg over wat er aan de hand is met hun ouder en wat dat voor hen zelf betekent. Het boekje staat vol met quotes van jongeren over hun eigen ervaringen. Ook komen tips aan bod over hoe je goed voor jezelf kan blijven zorgen en hoe je anderen kan uitleggen wat er speelt.

Download het gratis boekje

KOPP-KOV Informatiekaarten

Uitleg voor kinderen over de specifieke psychische of verslavingsproblemen van hun ouder. 

Download de gratis informatiekaarten

Door de huidige coronamaatregelen brengen veel gezinnen het grootste deel van de dag met elkaar thuis door. Voor ouders met psychische problemen (zoals ADHD, depressie of een angststoornis) of een verslaving (alcohol of drugs) kan dit een extra lastige uitdaging zijn. Ook voor de kinderen is dit vaak geen makkelijke situatie. Na vele weken komen zij weer bij u in de klas. U kunt als leerkracht veel betekenen voor deze kinderen. Juist in deze moeilijke tijden kunt umet even contact of hulp voor een beetje verlichting zorgen.

Brief aan leerkrachten (algemeen)

Brief aan leerkrachten (contactgevens zelf in te vullen)

Voor ouders: omgaan met de nieuwe thuissituatie

Door de huidige corona-maatregelen brengen veel gezinnen het grootste deel van de dag met elkaar thuis door. Voor ouders met psychische problemen (zoals ADHD, depressie of angst) of een verslaving (alcohol of drugs) kan dit een extra lastige uitdaging zijn. Uw psychische stoornis of verslavingsproblematiek kan worden versterkt, u heeft minder tijd voor uzelf en/of moet wennen aan de nieuwe thuissituatie. Begrijpelijk. Deze tips en hulpbronnen helpen u en uw gezin door deze moeilijke tijd heen. Deze tips en hulpbronnen zijn niet allemaal specifiek voor ouders met psychische problemen of een verslaving. Maar ook deze algemene tips en informatie kunnen voor u behulpzaam zijn. 

We willen jullie in deze stressvolle Coronatijd graag een hart onder de riem steken. We zijn allemaal geconfronteerd met een werkelijkheid die iedereen behoorlijk onder druk kan zetten. Zeker in gezinnen. Kind(eren) zijn ineens de hele dag thuis en er is grote onzekerheid over hoe verder. Dat kan voor spanningen zorgen, wat weer van invloed kan zijn op je draagkracht. Wanneer de druk toeneemt en voor langere tijd aanhoudt, zoals nu gebeurt, is het begrijpelijk dat je misschien als ouder minder kan hebben, sneller geïrriteerd, boos of van slag bent. Ook kinderen kunnen wellicht lastiger, dwarser, angstiger of verdrietiger zijn dan normaal. Dat is normaal. Gelukkig hebben kinderen vaak veel veerkracht om flexibel met veranderende situaties om te gaan.

– Vincent van Gogh Preventieteam Zuid Nederland

In de huidige situatie kan er veel van u gevraagd worden: de kinderen de hele dag thuis, thuiswerken, het huishouden draaiende houden. Loopt de spanning te hoog op? Of escaleert de thuissituatie? Dan kunt u de noodlijn #goedverbonden bellen om stoom af te blazen of hulp te zoeken. Deze telefonische hulplijn is door de Stichting Kinderleven in Maastricht opgezet om een luisterend oor te bieden aan gezinnen waar de stress hoog oploopt, nu de coronacrisis velen aan huis kluistert. 

Bereikbaar van 08:00-18:00 via 085-864 01 64.

Het kan dat u het gevoel heeft dat u het allemaal alleen moet doen nu u zoveel thuis zit en veel contact wegvalt. Aarzel niet om hulp in te schakelen. U hoeft het namelijk niét alleen te doen. Er zijn verschillende organisaties die hulp bieden.

MIND Korrelatie

MIND Korrelatie biedt telefonische en online gratis hulp voor mensen die psychische hulp nodig hebben tijdens deze crisis. Ze denken mee met mensen die al te maken hebben met psychische klachten en die nu mogelijk versterkt zijn door de coronacrisis. Bellen met een hulpverlener kan van 9:00 tot 22:00 uur.

Parnassia Groep

Bij de Parnassia Groep staan psychologen klaar om u te helpen bij psychische problemen tijdens de coronacrisis. Misschien piekert u meer, slaapt u slecht of voelt u zich somber door het thuiszitten. U kunt bellen, een bericht achterlaten of chatten met een van de psychologen. Zij denken met u mee en kunnen u doorverwijzen naar KOPP/KOV-deskundigen. 

AKJ: vertrouwenspersonen in de jeugdhulp

Bij AKJ: vertrouwenspersonen in de jeugdhulp kunt u terecht voor vragen of klachten over jeugdhulp óf wanneer u advies wilt. Een vertrouwenspersoon staat u te woord. 

Bereikbaar van 09:00 tot 17:00 uur via 088 555 1000.

Omnia Jeugdzorg

Omnia Jeugdzorg is een hulplijn voor ouders die nu vragen hebben over opvoeden. Antwoord kan gegeven worden in meerdere talen, waaronder Nederlands, Arabisch, Turks, Somalisch, Pools, Berbers, Spaans, Engels en Afghaans.

Bereikbaar van 09:00 tot 17:00 uur via 040 202 7129.

Uw huisarts of lokale GGZ instelling

U kunt ook contact opnemen met uw huisarts of lokale GGZ instelling als u wat extra ondersteuning kunt gebruiken. Zij kunnen u juist in deze tijd veel ondersteuning bieden.

Bij Indigo kunnen ouders met psychische problemen en hun kinderen bellen met preventiewerkers. Zij bieden in deze coronatijd een luisterend oor en denken mee bij praktische vragen (bijvoorbeeld over dagritme, structuur of hoe het gesprek met uw kind aangaan over de situatie thuis).

Telefonische spreekuren: maandag, dinsdag en donderdag 13.00-17.00 uur.

Meer informatie en telefoonnummers

De nieuwe thuissituatie in deze coronatijd is voor veel gezinnen erg wennen. De vaste structuur valt weg, de dagen zien er anders uit en ouders en kinderen brengen veel tijd met elkaar door. Het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) heeft een aantal goede tips voor ouders gebundeld om deze tijd door te komen: 

10 tips voor het omgaan met de 'nieuwe' thuissituatie
Spanningen thuis voorkomen én oplossen

De website KopOpOuders is er specifiek voor ouders die last hebben van stress, psychische problemen of een verslaving, en hun partner. Handig voor bijvoorbeeld extra tips bij het opvoeden nu de kinderen hele dagen thuis zijn of advies van een deskundige over uw thuissituatie.

Op de website: 

 • Ondersteuning bij het opvoeden in de vorm van informatie en tips.
 • Gratis en anonieme groepscursus.
 • Online zelfhulpcursus (met of zonder begeleiding).
 • Advies via de e-mail van een deskundige.

Kinderen merken dat er iets aan de hand is. Ze zien dat dingen 'anders dan anders' gaan. Hoe praat u met uw kind over het coronavirus? Het belangrijkste is: stel vragen en luister naar uw kind. Wees eerlijk over het coronavirus zonder uw kind bang te maken. Het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) geeft advies. 

Adviezen om het gesprek aan te gaan

Het Centrum van Jeugd en Gezin (CJG) heeft de webinar 'Hoe kom je als gezin de corona-periode door?' uitgezonden. De webinar wordt gepresenteerd door kinderspycholoog en opvoedkundige Tischa Neve voor CJG Haarlemmermeer. Neve helpt u op weg en geeft ideeën om met de huidige situatie - waarin werk, school en gezin allemaal samenkomen - om te gaan. Ook voor ouders met psychische en/of verslavingsproblemen kan deze webinar interessant zijn. De webinar is tot 30 april 2020 kosteloos terug te kijken.

Bekijk de webinar

Voor ouders

Mentaal klaar voor je baby 

Dit boekje is voor toekomstige en nieuwe moeders en andere opvoeders met psychische of verslavingsproblemen, en de belangrijke mensen om hen heen. Het bespreekt hoe ouders voor zichzelf en hun baby kunnen zorgen, terwijl ze kampen met bijvoorbeeld een depressie, verslaving of stress. Het boekje biedt informatie en tips die horen bij de periode waarin iemand nadenkt over het krijgen van een kind, de zwangerschap en de eerste jaren als nieuwe ouder.

Download het gratis boekje

Een knipoog en een knuffel 

In dit boekje worden ouders met psychische of verslavingsproblemen op een begripvolle manier geïnformeerd over opvoeden, terwijl zij zelf kampen met bijvoorbeeld een depressie, verslaving of stress. In zo'n situatie komt het gezin vaak onder druk te staan en is er steun en aandacht voor de ouders nodig, maar ook voor hun kinderen. Zij hebben juist dan behoefte aan een luisterend oor, antwoorden op vragen, een knipoog en een knuffel. Het boekje biedt praktische opvoedtips en er komen vragen aan bod die bij veel ouders leven.

Download het gratis boekje

Voor KOPP/KOV-kinderen en jongeren

In onze boekenreeks en informatiekaarten voor KOPP/KOV-kinderen vind je handige tips van deskunidgen en ervaringsverhalen van andere KOPP/KOV-kinderen. Er zijn boekjes voor diverse leeftijden. 

Sammie en Noah (2-4 jaar)

Dit is een voorleesboekje voor kinderen van 2 tot en met 4 jaar die een ouder met psychische of verslavingsproblemen hebben. Met behulp van levendige illustraties en teksten worden de gedachten en vragen van twee jonge kinderen over hun ouder en de spannende thuissituatie besproken en beantwoord. De verhaaltjes worden afgewisseld met tekenopdrachten en vragen. Het boekje sluit af met informatie voor ouders.

Download het gratis boekje

Het weerbericht van mijn ouder (4-8 jaar)

Dit is een voorleesboekje voor kinderen van 5 tot en met 8 jaar die een ouder met psychische of verslavingsproblemen hebben. Met behulp van levendige illustraties en teksten worden de gedachten en vragen van drie kinderen over hun ouder en de spannende thuissituatie besproken en beantwoord. De verhaaltjes worden afgewisseld met (teken)opdrachten en vragen die kinderen aansporen om over hun eigen thuis na te denken. Het boekje sluit af met informatie voor ouders.

Download het gratis boekje

Bij ons thuis (9-12 jaar)

Dit boekje is geschreven voor kinderen van 9 tot en met 12 jaar die een ouder met psychische of verslavingsproblemen hebben. Hier vertellen Daan, Lily, Aisa en Kevin over hun eigen ouder. Ze bespreken vragen die ze tegenkomen en dragen zelf ook oplossingen aan. De verhalen worden afgewisseld met levendige illustraties en uitleg over belangrijke woorden in de hulpverlening. Ook stelt het boekje vragen over de eigen ervaringen thuis. Het sluit af met handige tips om met de moeilijke situatie om te gaan en biedt meer informatie.

Downloas het gratis boekje

Als het waait in huis (13 jaar en ouder)

Dit boekje is geschreven voor jongeren vanaf 13 jaar die een ouder met psychische of verslavingsproblemen hebben. Het geeft uitleg over wat er aan de hand is met hun ouder en wat dat voor hen zelf betekent. Het boekje staat vol met quotes van jongeren over hun eigen ervaringen. Ook komen tips aan bod over hoe je goed voor jezelf kan blijven zorgen en hoe je anderen kan uitleggen wat er speelt.

Download het gratis boekje

KOPP-KOV Informatiekaarten

Uitleg voor kinderen over de specifieke psychische of verslavingsproblemen van hun ouder. 

Download de gratis informatiekaarten

Op de website Mentaal Vitaal vindt u allerlei tips voor het verbeteren van uw veerkracht. De hele dag de kinderen in huis, thuiswerken en het huishouden draaiende houden. Het is juist nu belangrijk dat u aandacht heeft voor uw mentale fitheid. 

Op de website:

 • Zelfhulp en online ondersteuning, zoals ontspanningsoefeningen of anti-piekeroefeningen.
 • Uw mentale fitheid testen.
 • Een overzicht van online therapie.

Het Arkin Jeugd Preventieteam Amsterdam heeft een Instagram account en Facebookpagina waar regelmatig nuttige informatie en tips gedeeld worden voor het vele thuiszitten. Wat kan je doen nu uw kind tijdelijk niet naar school of de sportclub kan? En wat kan je doen om het thuis zo gezellig mogelijk te houden? Hoe combineer ik zorgen voor de kinderen, thuiswerken en het huishouden? 

Concrete tips en hulpbronnen

Warme woorden, hulpbronnen en concrete tips voor ouders in de wekelijkse nieuwsbrief van Arkin Jeugd Preventieteam Amsterdam.

"We willen jullie meegeven dat het lezen van deze brieven helemaal niet verplicht is. We weten dat sommige van jullie overspoeld raken met informatie. Dus negeer deze brieven gerust als het te veel wordt." - Arkin Jeugd Preventieteam Amsterdam

Nieuwsbrief week 1 'Algemene tips, handige apps en websites'
Nieuwsbrief week 2 'Verveling'
Nieuwsbrief week 3 'Angst'
Nieuwsbrief week 4 'Complimenten'
Nieuwsbrief week 5 'Boosheid'
Nieuwsbrief week 6 'Goede zelfzorg'

Voor naasten: helpende hand op afstand

Als naaste van een KOPP-kind kunt u een zeer belangrijke rol vervullen voor het kind. Een naaste kan een familielid, buurvrouw, leerkracht, een ouder van een vriendje, voetbaltrainer, vrienden of vriendinnen zijn. Vanwege de corona-maatregelen ziet u de kinderen en ouders minder of niet. Toch kunt u ook op afstand iets voor hen betekenen. Juist nu. Want de 'nieuwe' thuissituatie kan extra stressvol zijn voor KOPP/KOV-kinderen en hun ouders. Op de website Maak het verschil voor een kind staan tips en informatie voor iedereen die regelmatig te maken heeft met kinderen en jongeren (0-23 jaar) en op een laagdrempelige manier een luisterend oor wil bieden. 

Leerkrachten (onderwijsprofessionals) kunnen ook nuttige informatie en tips vinden onder de rubriek 'Voor professionals'. 

Als studentbegeleider kom je, misschien zonder het te weten, dagelijks in contact met jonge mantelzorgers. Met behulp van deze toolkit van MantelzorgNL kan jij deze studenten met zorgverantwoordelijkheden helpen bij het succesvol afronden van hun opleiding.

Voor KOPP/KOV-kinderen en jongeren: zo blijft het fijn thuis

Als je vader of moeder psychische problemen en/of verslavingsproblemen heeft is het voor jou waarschijnlijk ook moeilijk en maak je je zorgen. En nu zitten jullie ook nog eens heel veel thuis met elkaar in deze coronatijd. Je kan tijdelijk niet naar vriendjes, de sportclub of naar school. Deze weken is je vader of moeder misschien wat sneller boos of geïrriteerd. Of misschien ben jij of één van je ouders wel heel bang of verdrietig. Allemaal heel naar. Daarom geven we je tips over hoe je het thuis toch wat fijner kunt maken voor jezelf en vertellen we bij wie je terecht kunt met vragen of voor hulp.

 

Op de website van De Kindertelefoon vind je corona-updates voor kinderen en jongeren, antwoorden op veelgestelde vragen over corona en het vele thuiszitten en kun je een tip of idee insturen om de huidige coronatijd door te komen nu je niet naar school of sportclub kunt. Liever even bellen? Dat kan! Gratis en anoniem.

Elke dag bereikbaar van 11.00-21.00 uur via 0800-0432.

Zoveel thuiszitten met je vader en/of moeder is vast niet altijd even gezellig. Loopt de spanning te hoog op? Of loopt thuis de situatie uit de hand? Dan kan je de noodlijn #goedverbonden bellen om stoom af te blazen of hulp te zoeken. Deze telefonische hulplijn is door de Stichting Kinderleven in Maastricht opgezet om een luisterend oor te bieden aan gezinnen waar de stress hoog oploopt, nu zij door de coronacrisis veel thuis zitten. 

Bereikbaar van 08:00-18:00 via 085-864 01 64.

Jongeren (12-25 jaar) die ergens mee zitten en daar over willen praten kunnen gratis en anoniem bellen met @ease

Bereikbaar van maandag t/m donderdag van 15:00 tot 18:00 uur via 043-2058106 of 06–82410040 (ook via chat, Facebook of Instagram).

 

Kopstoring is een website voor jongeren (16-25 jaar) die een vader of moeder met psychische problemen of verslavingsproblemen hebben. Je kunt hier terecht om antwoord te vinden op je vragen. Wat kan ik doen als mijn moeder opeens heel boos wordt? Wat kan ik doen als mijn vader verdrietig is? Hoe kan ik tegen mijn ouders zeggen dat ik meer tijd voor mezelf wil? 

Ook kun je op deze website chatten met andere jongeren en een hulpverlener. Fijn om je verhaal te kunnen delen, verhalen van anderen te horen (Hoe gaat het bij andere kinderen thuis?) of tips uit te wisselen. 

Op de website: 

 • Anonieme, gratis online groepscursus in een chatbox met andere jongeren en een hulpverlener.
 • Vragen stellen aan deskundigen (via mail).
 • Informatie over psychische en verslavingsstoornissen.
 • Verwijzing naar de juiste hulp.

Het coronavirus heeft het leven van iedereen, ook van jou, flink veranderd. Je hebt vast een heleboel vragen. Het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) geeft antwoord op vragen van kinderen van diverse leeftijdsgroepen. 

Bekijk de vragen en antwoorden

Preventieafdelingen van de GGZ en verslavingszorg zijn er speciaal voor jou! Om je te ondersteunen in lastige situaties of om je te helpen met antwoorden op je vragen over je thuissituatie. Al kun je nu de deur niet uit, je kan hier nog steeds en juist ook nu gebruik van maken. Bijvoorbeeld met (video)bellen of chatten. Dus aarzel niet om contact op te nemen met je lokale GGZ of verslavingszorg instelling of huisarts om te horen welke mogelijkheden er bij jou zijn.

War Child, Save the Children en UNICEF Nederland ontwikkelden een paar jaar geleden TeamUp voor gevluchte kinderen. Dit succesvolle programma hebben zij nu aangepast naar TeamUp Thuis - simpele, veilige en bovenal leuke online oefeningen voor thuis. Speciaal voor kinderen van 6-11 jaar en hun ouders/verzorgers die door het coronavirus thuis zitten.

Doe mee met TeamUp Thuis

In onze boekenreeks en informatiekaarten voor KOPP/KOV-kinderen vind je handige tips van deskunidgen en ervaringsverhalen van andere KOPP/KOV-kinderen. Er zijn boekjes voor diverse leeftijden. 

Sammie en Noah (2-4 jaar)

Dit is een voorleesboekje voor kinderen van 2 tot en met 4 jaar die een ouder met psychische of verslavingsproblemen hebben. Met behulp van levendige illustraties en teksten worden de gedachten en vragen van twee jonge kinderen over hun ouder en de spannende thuissituatie besproken en beantwoord. De verhaaltjes worden afgewisseld met tekenopdrachten en vragen. Het boekje sluit af met informatie voor ouders.

Download het gratis boekje

Het weerbericht van mijn ouder (4-8 jaar)

Dit is een voorleesboekje voor kinderen van 5 tot en met 8 jaar die een ouder met psychische of verslavingsproblemen hebben. Met behulp van levendige illustraties en teksten worden de gedachten en vragen van drie kinderen over hun ouder en de spannende thuissituatie besproken en beantwoord. De verhaaltjes worden afgewisseld met (teken)opdrachten en vragen die kinderen aansporen om over hun eigen thuis na te denken. Het boekje sluit af met informatie voor ouders.

Download het gratis boekje

Bij ons thuis (9-12 jaar)

Dit boekje is geschreven voor kinderen van 9 tot en met 12 jaar die een ouder met psychische of verslavingsproblemen hebben. Hier vertellen Daan, Lily, Aisa en Kevin over hun eigen ouder. Ze bespreken vragen die ze tegenkomen en dragen zelf ook oplossingen aan. De verhalen worden afgewisseld met levendige illustraties en uitleg over belangrijke woorden in de hulpverlening. Ook stelt het boekje vragen over de eigen ervaringen thuis. Het sluit af met handige tips om met de moeilijke situatie om te gaan en biedt meer informatie.

Downloas het gratis boekje

Als het waait in huis (13 jaar en ouder)

Dit boekje is geschreven voor jongeren vanaf 13 jaar die een ouder met psychische of verslavingsproblemen hebben. Het geeft uitleg over wat er aan de hand is met hun ouder en wat dat voor hen zelf betekent. Het boekje staat vol met quotes van jongeren over hun eigen ervaringen. Ook komen tips aan bod over hoe je goed voor jezelf kan blijven zorgen en hoe je anderen kan uitleggen wat er speelt.

Download het gratis boekje

KOPP-KOV Informatiekaarten

Uitleg voor kinderen over de specifieke psychische of verslavingsproblemen van hun ouder. 

Download de gratis informatiekaarten

Het Arkin Jeugd Preventieteam Amsterdam heeft een Instagram account en Facebookpagina waar regelmatig nuttige informatie en tips gedeeld worden voor het vele thuiszitten. Wat kan je doen nu je tijdelijk niet naar school of de sportclub kunt? En wat kan je doen om het thuis zo gezellig mogelijk te houden? 

Tips voor jonge mantelzorgers

Kinderen die voor hun vader en/of moeder met psychische problemen zorgen kunnen het juist nu extra lastig hebben. Ze brengen veel tijd thuis door met hun ouder(s).

Tips voor jonge mantelzorgers (download)

Tips en filmpjes voor jonge mantelzorgers (Engelstalig)

Animatie voor jongeren over mantelzorg (download)

Niet Normaal Stories: Openup over Jong Zorgen

In (Niet) Normaal Stories vertellen jonge mantelzorgers over hun thuissituatie. De 18-jarige Inge en Marjet zijn beiden jonge mantelzorgers. Ze zijn niet de enige. Maar hun verhalen hoor je zelden. Om meer openheid hierover te krijgen startten zij bij de organisatie Brussen Erbij Beweging (BEB) dit project voor meer herkenning, verkenning en erkenning bij jongeren. Ze roepen andere jongeren op om ook hun verhalen in hun YouTube uitzending te delen. Volg BEB_JMZ ook op Instagram en YouTube.

Week van de Jonge Mantelzorger

Van 1 tot 7 juni 2020 was de Week van de Jonge Mantelzorger. In deze week werd extra aandacht (die hard nodig is) gegeven aan jonge mantelzorgers. 

Inge (18): "Ik ben toch 24/7 met mijn moeder bezig." [EenVandaag]

Jonge mantelzorgers Justin, Renske en Marjet vertellen hun verhaal [NPO Radio1]

Vianna (25) zorgt voor haar moeder en broer [NPO Radio 1]

Filmpjes voor jong en oud: elke week nieuwe filmpjes

Deze YouTube video wordt niet getoond omdat u bepaalde cookies niet accepteert op deze site.
U kunt de video op YouTube.com bekijken.

Kinderen van 4-8 jaar: reeks filmpjes van het KOPP/KOV-programma 'PIEP zei de muis' (Arkin Jeugd Preventieteam Amsterdam). Bekijk alle filmpjes

 

Deze YouTube video wordt niet getoond omdat u bepaalde cookies niet accepteert op deze site.
U kunt de video op YouTube.com bekijken.

Kinderen van 4-8 jaar: reeks filmpjes van het KOPP/KOV-programma 'PIEP zei de muis' (Impluz). Er worden twee boeken voorgelezen: Boer Boris en de eieren en Woeste Willem. Ook vertelt Piep over het missen van zijn oma. Bekijk alle filmpjes

 

Deze YouTube video wordt niet getoond omdat u bepaalde cookies niet accepteert op deze site.
U kunt de video op YouTube.com bekijken.

Kinderen van 4-8 jaar: reeks filmpjes van het KOPP/KOV-programma 'PIEP zei de muis' (Indebuurt033 Amersfoort). Bekijk alle filmpjes

 

Deze YouTube video wordt niet getoond omdat u bepaalde cookies niet accepteert op deze site.
U kunt de video op YouTube.com bekijken.

Kinderen van 8-12 jaar: reeks filmpjes van Otje (Impluz). Hierin wordt gepraat over gevoelens, stress, angst, spanning of als het gewoon even tegen zit. En vooral: hoe ga je er wel en niet handig mee om? Bekijk alle filmpjes

 

Deze YouTube video wordt niet getoond omdat u bepaalde cookies niet accepteert op deze site.
U kunt de video op YouTube.com bekijken.

Kinderen 8-12: reeks filmpjes van De Co & Ronnyshow (Indebuurt033 Amersfoort). Bekijk alle filmpjes

 

Deze YouTube video wordt niet getoond omdat u bepaalde cookies niet accepteert op deze site.
U kunt de video op YouTube.com bekijken.

Kinderen van 8-12 jaar: reeks filmpjes van de Doepraat-groep (Arkin Jeugd Preventieteam Amsterdam). Hier vertelt juf Whitney over angst en een hoofd als een ballon. Tip: het boek 'Mijn moeder kookt soep van tafelpoten' wordt in delen voorgelezen. Dit boek gaat over de elfjarige Fiep, die opgroeit met een moeder met een bipolaire stoornis. Bekijk alle filmpjes

 

Deze YouTube video wordt niet getoond omdat u bepaalde cookies niet accepteert op deze site.
U kunt de video op YouTube.com bekijken.

12-16 jaar: reeks filmpjes van Time4U, voor jongeren die een ouder met psychische problemen en/of verslavingsproblematiek hebben (gehad). Bekijk alle filmpjes

 

Deze YouTube video wordt niet getoond omdat u bepaalde cookies niet accepteert op deze site.
U kunt de video op YouTube.com bekijken.

Kinderen/jongeren van 12 jaar en ouder: reeks filmpjes met uitleg aan jongeren over ouders met bipolaire stoornis, psychoses, verslavingsproblemen, depressie of ouders die op een andere manier niet lekker in hun vel zitten. Bekijk alle filmpjes

 

Deze YouTube video wordt niet getoond omdat u bepaalde cookies niet accepteert op deze site.
U kunt de video op YouTube.com bekijken.

Jongeren & ouders: dochter Nikki en moeder Karin vertellen hoe het er aan toe gaat nu ze thuiszitten tijdens de coronacrisis. Op de Facebookpagina Deliefstemama geeft Karin updates over hoe het nu met haar gaat in de coronatijd.